Søk

NAV må endre praksis for dagpenger

NHO, Norsk Industri og LO vant Høyesterettssaken mot staten ved NAV. Praksisen for tildeling av dagpenger under permittering har vært for streng.

Norsk Trevare tilfreds

Vi er svært tilfreds med avgjørelsen, forteller Ivar H Hansen, direktør i Norsk Trevare. Dette har stor betydning for mange av våre medlemmer. Mange trevarebedrifter ble berørt av NAV sin nye praksis, og vi mottok mange bekymringsmeldinger fra medlesbedrifter som fikk en svært uforutsigbar hverdag, da NAV endret praksis. Permitteringer har desverre ikke vært helt uvanlig i vindusbransjen de siste årene. For å opprettholde norsk produksjon, er vi helt avhengig av en forutsigbar hverdag, og tydelig regelverk som ikke åpner for ulike tolkninger.  Innspillene fra norske trevarefabrikker bidro til å danne grunnlag for en god sak for NHO. Vi er glade for at fellesskapet dro i samme retning, og vant denne kampen!

De berørte har krav på ny behandling hos NAV
Alle søkere som har fått avslag på søknad om dagpenger ved permittering i perioden 1. januar 2011 til 1. februar 2014 får vurdert sin søknad på nytt.

- Det er både riktig og viktig at NAV åpner for fornyet behandling. Tradisjonelt sett har arbeidstaker i all hovedsak vært sikret rett til dagpenger dersom vilkårene for permittering i Hovedavtalen er oppfylt, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

Klar dom fra Høyesterett
Melsom viser til at NAV i 2011 skjerpet praksis for denne tildelingen. Dette medførte flere saker hvor det oppstod et sprik mellom NAVs vilkår og vilkårene i Hovedavtalen, sier hun.

- I mars i år slo Høyesterett fast at den nye praksisen fra NAV bygget på en uriktig forståelse av loven. Trygderetten og NAV hadde uberettiget innført et krav om at permitteringssituasjonen skulle være uforutsigbar, ekstraordinær og uventet slik at permittering grunnet alminnelig markedsrisiko ikke skulle kvalifisere til dagpenger, sier Melsom.

Ny praksis
Med bakgrunn i denne dommen i Høyesterett varsler nå NAV at alle som har fått avslag på søknad om dagpenger ved permittering i perioden 1. januar 2011 til 1. februar 2014, kan får vurdert sin sak på nytt dersom følgende kriterier er oppfylt:

  • du fikk avslag på søknaden din fordi grunnen til at du ble permittert ikke var ekstraordinær, uventet eller uforutsigbar.
  • du fikk avslag på søknaden din selv om du og arbeidsgiveren din var enige om at permitteringen var nødvendig.
  • du fikk avslag på søknaden din fordi du ikke ville ta arbeid hvor som helst i landet mens du var permittert.

 

Les
Ny vurdering av avslag på dagpenger ved permittering (nav.no)

Vant frem i Høyesterett (nho.no)     

                                                                    

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.