Søk

NorDan AS - første norske bedrift som har fått ECO-Platform EPD

- Miljødeklarasjonen ECO Platform EPD er en internasjonal kvalitetssjekk av vår norske EPD, sier miljøsjef i NorDan, Kevin Leask.

En milepæl i arbeidet med å få til gjensidig europeiske anerkjennelse av miljødeklarasjoner i form av EPD-er i byggebransjen er nå nådd.

ECO Platform EPD garanterer den best mulige standardiserte sammenlikning av miljøpresentasjonene til bygningsprodukter i Europa.

En miljødeklarasjon (EPD) er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. EPD (Environmental Product Declaration) lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner, EPD-Norge, er programoperatør for det norske EPD-programmet. EPD-Norge ble etablert av Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening i 2002.

Nosk Trevare gratulerer NorDan AS med anerkjennelsen.

Styreleder Øyvind Skarholt i EPD Norge overrakte den første ECP Platform EPD til NorDAN AS v/miljøsjef Kevin Leask, Fra venstre: adm. dir. Christian Donath i ECO Platform, Øyvind Skarholt, Kevin Leask, daglig leder i PPD-Norge Dagfinn Molnes og styreleder Sven-Olof Ryding i Eco Platform

Internasjonal organisasjon
Gjennom den internasjonale EPD-organisasjonen ECO Platform arbeides det med en gjensidig grenseoverskridende anerkjennelse av miljødeklarasjoner (EPD) i Europa. ECO Platform er en paraplyorganisasjon for 13 nasjonale EPD-programmer i bygningsbransjen. EPD-Norge har vært med i dette arbeidet helt fra starten av ved etableringen av ECO Platform i 2011.

– Formålet med denne organisasjonen er å harmonisere innholdet EPDene i byggebransjen, styrke kvaliteten av EPD-programmene og sørge for at verifikasjon av LCA og EPD utføres etter samme retningslinjer, forteller Dagfinn Malnes som er daglig leder i EPD-Norge.

– ECO Platform fremmer utvikling av en europeisk "core EPD-system" etter europeisk standard EN 15804. EPD med ECO Platforms merke og logo garanterer den best mulige standardiserte sammenligning av miljøprestasjonene til bygningsprodukter i Europa, fremholder han.

Les mer om ECO-Platform EPD her: http://www.bygg.no/article/1212869

 

 

 
 
 
 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no