Søk

Norsk Trevare gratulerer Møbelverkstedet Restaurering AS

Møbelverkstedet Restaurering AS har blitt tildelt Bygg og Bevar-prisen 2012

Møbelverkstedet Restaurering AS vant den aller første Bygg og Bevar-prisen, for restaureringsarbeidene med Høyesteretts hus etter 22. juli.

Av: Svanhild Blakstad | Byggevareindustrien
Tittel

Fra arbeidene med restaureringen i Høyesteretts Hus. (Foto: Bygg og Bevar)

Hva er Bygg og Bevar?

Byggogbevar.no er det nasjonale nettstedet for råd, veiledning og hjelp i spørsmål om restaurering og rehabilitering av eldre bygg. Her samles informasjon som passer private huseiere, profesjonelle bestillere og bedrifter i næringen.

Bygg og Bevar er et samarbeid mellom byggenæringen ved Byggenæringens Landsforening og kulturminnemyndighetene ved Miljøverndepartementet.

Bygg og Bevar skal bidra til et sunt og stort marked for restaurering. Miljøverndepartementet står for grunnfinansieringen

– Dette er en flott anerkjennelse, og jeg må si jeg ble veldig overrasket, sier daglig leder Hanne Bjørk i Møbelverkstedet Restaurering AS til Byggeindustrien like etter at hun mottok Bygg og Bevar-prisen.

Firmaet dro i land seieren for sitt imponerende og detaljerte arbeid med å sikre verdiene og resutaurere det som ble ødelagt i Høyesteretts Hus under terrorbombingen.

Prisen ble delt ut 7 desember på Næringslivets Hus i Oslo og består av et kunstdiplom og 50 000 kroner. Pengene skal brukes til kompetansetiltak i bedriften.

– Vi har flere voksne lærlinger i vår bedrift, og pengene kommer godt med da vi får reduserte tilskudd for disse i forhold til unge lærlinger, sier Bjørk.

Som et resultat av firmaets innsats på Høyesteretts Hus, jobber nå Møbelverkstedet Restaurering med restaureringen av Eidsvoldsbygningen, opplyser Bjørk.

Roser innsatsen
– Dette handler om praktisk kulturminnevern, men er også en historie om en fabelaktig innsats i en kaotisk situasjon, sier daglig leder Sigrid Murud i Bygg og Bevar om vinneren.

– Bygningsvernet er, i tillegg til politikk og forvaltningen, avhengig av to faktorer for å virke: Dedikerte og kunnskapsrike eiere, samt håndverksbedrifter og prosjekterende som har kunnskap om gamle hus. Vi er svært stolte av å kunne samarbeide med så mange dyktige bedrifter, sier Murud.

25 kandidater
Det var tre nominerte bedrifter til prisen, blant 25 innsendte forslag. I tillegg til vinneren, ble Kruse-Smith AS region øst nominert for arbeidene på Tveten gård i Oslo.

Malermester Studsrud fra Ørje i Østfold ble nominert for ivaretagelse og formidling av tradisjonelle teknikker innen malerfaget.

Det er første gang Bygg og Bevar-prisen deles ut, og dette er kriteriene for å komme i betraktning:

- Bedrifter som utmerker seg med valg av gode løsninger i samsvar med bygningens stil, alder, konstruksjon, materialbruk og lokale egenart.
- Bedrifter som aktivt jobber med kompetanseheving blant ansatte innen byggeskikk og håndverk.
- Organisasjoner/institusjoner/foreninger eller enkeltpersoner som utmerker seg innen formidling av praktisk kulturminnevern
- Prosjekter som er brukt som læringsarenaer og/eller fremmer tverrfaglighet innen tradisjonshåndverk.

Juryen har bestått av: Seniorrådgiver Sjur Mehlum hos Riksantikvaren, sjefredaktør Per Helge Pedersen i Byggeindustrien og redaktør Kari-Marte Reisz Frøyset i Magasinet Gamle Hus, Hager og Interiør.

Dette er juryens beskrivelse av finalistene:

Møbelverkstedet Restaurering AS
Bomben 22. juli gjorde stor skade på noen av våre flotteste byggverk. Bare timer etter at bomben gikk av, startet arbeidet med å berge verdier. I Høyesterettsbygningen var mye av det historiske interiøret skadet.

Møbelverkstedet Restaurering AS nomineres for et imponerende og svært detaljert arbeid, med tanke på prosjektledelsen og utførelse av restaureringsarbeidene i Høyesteretts Hus.
I arbeidet med å sikre verdier og restaurere det som var ødelagt har Møbelverkstedet Restaurering AS vist handlekraft og faglig forståelse for betydningen av samarbeid mellom de ulike faggruppene.

Kruse-Smith AS region øst
Restaureringen av Tveten gård i Oslo er et viktig bidrag til å bevare kulturarven i hovedstaden. I dette arbeidet har Kruse Smith AS region Øst (tidligere Skutle Entreprenør) stått sentralt. Bedriften viser stor vilje til å sette kompetanse i høysetet og satse på gamle håndverksteknikker og fokusere på godt materialvalg. Arbeidene på Tveten gård er et eksempel på godt samarbeid med oppdragsgiver – Oslo kommune.

Det at en ledende entreprenørbedrift tar på seg slike oppgaver betyr også mye for å bringe gamle håndverkstradisjoner videre. At en moderne entreprenørbedrift bruker tid og krefter på å utvikle kompetanse på dette området er viktig med tanke på alle de offentlige bygg som sårt trenger oppussing og restaurering.

Malermester Studsrud AS
Malermester Studsrud fra Ørje i Østfold har med sin betydelige referanseliste vist vilje til, og satsning på, tradisjonshåndverk innen sitt fagfelt. De jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling innen bedriften og viser stor formidlingsglede.

Malermester Studsrud har med sitt arbeid vært en viktig bidragsyter for å bringe gamle håndverkstradisjoner videre. Bedriften har brukt store ressurser når det gjelder opplæring i gamle malerteknikker. Det er viktig at vi har bedrifter i byggenæringen som kan sine fag også når det gjelder restaurering.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.