Søk

Norsk Trevare om statsbudsjettet:

Vinningen opp i spinningen, dersom eiendommskatten økes.

Vinningen opp i spinningen dersom årets statsbudsjett innføres
Vinningen opp i spinningen

Eiendomsskatt versus formuesskatten

Norsk Trevare er fornøyde med regjeringens forslag om å redusere formuesskatten med 0,25 % til 0,75 %, for å begynne med det som er positivt.  9 av landets 20 største vindusprodusenter hadde røde tall i fjor, og tusenvis av arbeidsplasser med stor kompetanse står i fare. Samtidig øker importen for hvert år.Vi har tidligere skrevet om at mange av trevarebedriftene berøres av formuesskatten, og  vår styreleder Ole Olsen har også hatt et sterkt engasjement i denne debatten. For å drive norsk næringsliv og industri fremover, er dette et svært viktig tiltak for å hindre utflagging.

Men at regjeringen samtidig foreslår å øke verdsettingen av næringseiendom fra 60 % til 80 % av markedsverdien, slik at eiendomsskatten øker, stiller vi oss derimot undrende til. Den investeringen som det stimuleres til i det ene tiltaket, vil bremses i det neste, og gjør at vinningen går opp i spinningen. 

Vår styreleder har sendt et forslag til flere stortingspolitikere om å heller øke innslagspunktet til 10- 20 mil, fremfor å redusere formueskatten med 0,25 %.  Da vil man  slippe å ta ut midler av bedriften for å betale formueskatten, noe man gjør i dag, uavhengig om bedriften  går i minus eller pluss.Samtidig vil de aller rikeste fortsatt måtte betale skatt, noe mange vil hevde de har råd til. Kanskje  denne modellen vil få mer forståelse utad. Forslaget til Ole Olsen har blitt godt mottatt, og vil bli tatt med videre i behandlingen av statsbudsjettet, har vi fått tilbakemelding om.

 

Savner gulrøtter til forbrukerne

Norsk Trevare hadde håpet at regjeringen skulle innfri sitt løfte om innføring av skattefradrag for ENØK-tiltak i boliger i det fremlagte Statsbudsjettet. Det har de ikke gjort. I regjeringsavtalen som de fire borgerlige partiene inngikk i fjor, ble det skrevet: "Det innføres et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet." Skal man få ned energiforbruket i gamle boliger, må det gjøres noe med bygningskroppen i form av etterisolering, bedre tetthet og utskifting av vinduer. Regjeringen skriver at de er redd for at bedre boliger ikke vil føre til redusert energiforbruk, men at folk heller vil øke innetemperaturen. Ja, vel? Hvor de har dette fra, kan vi ikke forstå. Lavenergiprogrammet gir tvert i mot en rekke eksempler på rapporter som hevder det motsatte her.

Vi stiller oss også i rekken over aktører som hadde håpet på ROT fradrag. ROT fradrag vil stimulere forbrukere til å ta vare på eksisterende bygningsmasse. Men først og fremst er det et svært viktig tiltak for å redusere svart arbeid og arbeidskriminalitet i Norge. BNL har sendt brev til statsminister Erna Solberg der de inviterer til tettere samarbeid og kommer med 15 forslag som skal bidra til å fjerne arbeidskriminalitet. BNLs arbeid kan du lese om her 

 

Ønsket oss økt satsing på yrkesfag

Det er positivt at regjeringen i budsjettet prioriterer et lærerløft, økt satsing på realfag, forskning og høyere utdanning, samt det å følge opp stortingsmeldingen På rett vei og stimuleringstilskuddet til nye lærebedrifter. Vi hadde imidlertid forventet en tydeligere satsing på yrkesfagene, blant annet ved å øke det generelle læretilskuddet. I årene fremover er det behov for 8000 fagutdannene innen bygg- og anleggsnæringen hvert år. 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.