Søk

Norske småbedrifter: svindlernes største målgruppe!

Ikke skriv under noe før du har lest alt i liten skrift! Useriøse kataloghaier og profesjonelle svindlere har blunket deg ut.

Det er ikke tilfeldig at norske småbedrifter blir kontaktet av kataloghaier og useriøse websider. Næringslivets Sikkerhetsråd oppgir at i Sverige svindles bedrifter for 1,2 milliarder av katalogvirksomheter, og de savner oppfølging fra norske myndigheter. I Norsk Trevare får stadig spørsmål fra fortvilte medlemsbedrifter som føler seg lurt til å signere ulike avtaler uten hensikt. I periodene der skattelister og regnskapstall offentliggjøres, er gjerne pågangen av slike svindlere større. Det er fort gjort å gå i baret, i en hektisk hverdag! Gjør derfor de ansatte oppmerksomme på følgende: 

 

1.Les alltid gjennom alt. (også i liten skrift) før du signerer. Hvem i firmaet har rett til å signere? Dersom du har en pågående person på telefon i tillegg, bør alle varsellamper blinke. Ikke la deg blende av tilsynelatende seriøse ord og overskrifter: Næringslivsnytt, finn ansatt, bedrifter i ditt distrikt osv. 

2.Sjekk firmaet. Vær kritisk.  Hva heter firmaet du gjør en avtale med? Er dette et aksjeselskap/AS? Er organisasjonsnummer oppgitt? Hvem står bak firmaet? Hvis magefølelsen er dårlig,kan et raskt Google søk ofte gi deg mye opplysninger! Ved mitt søk dukker for eksempel ord som "svindel" opp i forbindelse med firmaet/ personen jeg sjekker. Det er også vanlig at de som står bak useriøse web-annonseringssider, har svært mange ulike roller i forskjellige selskaper. www.trygghandel.no og varslingslisten.no kan også gi deg en pekepinn.

3. Har du allerede signert?  Klag skriftlig så fort som mulig, og ta vare på klagen. Nå er det i alle fall på tide å lese nøye gjennom hva du har signert på! Har du for eksempel inngått avtale om annonsering? Be om dokumentasjon på at annonsene har vært i bruk/publisert, og at de er linket riktig, dersom dette er kontraktsfestet. Har du fått den tjenesten du har betalt for? Dersom svaret er nei, bør du heller ikke betale for det. 

4. Ikke la deg skremme! En proff svindler vet hva han skal si for at du skal bli redd og utrygg, og dermed betale. Ikke la deg lure nå. "Vi vil anmelde deg", "Vi tar dette videre til retten" "Dette er kontraktsbrudd".  Ja, vel. Og så da? Forliksrådet er ikke et skummelt sted å være. Du vil få et brev fra Forliksrådet med mulighet til å forklare deg, og beskjed om når og hvor du skal møte opp. Gi Forliksrådet beskjed om at du ikke er enig i regningen, og hvorfor. Bruk begrunnelsen du skrev til den som sendte regningen. Du kan også bruke samme mynt tilbake; si at du vil anmelde dem for bedrageri. Et bedrageri er for eksempel at noen tar betalt uten å gi fra seg en vare for betalingen, eller at regningen ikke står i forhold til varen.

5. Ikke betal! Betal aldri regninger du er uenig i. Det blir en vanskelig jobb å få pengene tilbake. Når du ikke betaler, kan regningen sendes til inkasso. Når du har klagd på en regning til inkassobyrået, kan ikke saken gå til inkasso. Den som mener du skylder penger, må eventuelt gå til retten, og da er det vanligvis inkassobyrået som er part. Første instans er Forliksrådet, og blir du kalt inn, er det viktig at du møter opp.De som krever pengene, sitter gjerne i utlandet, men inkassobyrået er norsk. Får du en regning du ikke kjenner til, eller er uenig i, så meld fra til inkassobyrået skriftlig. Du kan i tillegg skrive til den som skal ha pengene, men det er nok å klage til inkassobyrået. En e-post holder lenge, da har du bevis for at du har klagd. Det er den som selger en tjeneste som må bevise at du har kjøpt den. 

6.  Du er ikke dum!  Og du er heller ikke alene. Kanskje føler du deg litt dum nå, men husk at dette er folk som bevisst leter opp mindre bedrifter, foreninger og enkeltmannsforetak for å lure dem.  De har funnet en målgruppe som de antar har lav næringsjuridisk kompetanse. De ønsker at du føler deg dum,  for å få deg til å betale. De vet at mange er redde for å få inkassokrav eller havne i retten. 

7. Kontakt oss. Gjennom ditt medlemsskap i Norsk Trevare har du rett til juridisk bistand. Et brev fra en advokat kan ofte være nok til at sivndlerne gir seg. 

 

Gikk til Høyesterett

I 2009 gikk en katalogsak til Høyesterett. En person hadde fått 300 næringsdrivende til å betale til sammen 1,3 millioner for profilering på nettsiden «dinedistrikter.no».

Han ble frikjent i tingretten ettersom det faktisk var et produkt i bunn. Men i lagmannsretten ble han dømt for å selge profilering på et nettsted som ingen bruker. 

– Lagmannsretten har funnet bevist at NN ikke har gitt kundene et realistisk bilde av nettsidens tilgjengelighet og anvendelighet, het det i høyesterettsdommen fra 2009.

Høyesterett lot dommen fra lagmannsretten bli stående, og oppsummerer med at «det er fortielsen av nettsidens utilgjengelighet og manglende anvendelighet som utgjør det straffbare forhold i saken». 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.