Søk

Ny regjering skal utrede gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag

I samarbeidsavtalen som H, Frp, Krf og V signerte mandag kveld, står det bl.a. at «Kampen mot svart arbeid forsterkes og de melder også at det skal innføres et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet.

Når det gjelder punkt 3 i, ROT-fradrag, og 3 l skattefradrag for ENØK-tiltak i boliger, så er dette gledelige nyheter som vil gi postitive ringvirknigner for våre medlemmer.

Den nye regjeringen lover også bl.a. at minstefradraget på lønnsinntekt heves. Privat eierskap og sparing styrkes gjennom redusert formuesskatt og arveavgift, og bedre fradragsordninger for boligsparing, pensjonssparing og medeierskap.»

Vi håper den nye regjeringen blir slagkraftig og holder det de lover, og ønsker de lykke til i tiden fremover.

Les hele avtalen HER

                                                   

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no