Søk

Nye krav om CE-merking av byggevarer

Hva betyr CE merket for deg?

1 juli innføres krav om CE-merking av byggevarer i EU.Kravet vil gjelde i Norge også, men ikke før man har gjort endringer i Teknisk Forskrift. Trolig vil dette skje fra 1. januar 2014. 

Hva viser CE merket?
CE-merket viser  at det finnes en dokumentasjon i form av en ytelseserklæring, og at varen skal være i samsvar med denne. CE-merket forteller at produktet er teknisk vurdert, men det sier derimot ingen ting om produktet er godkjent eller egnet brukt, eller om det oppfyller krav f.eks. i Teknisk Forskrift . CE merkede produkter skal fritt kunne omsettes i hele EØS-området.  
 
CE-merket skal påføres byggevaren, eller en etikett som er festet på den. (Er ikke det mulig, skal produsenten påføre CE-merkingen på emballasjen eller på et følgedokument.) CE-merkingen skal være lett synlig, lett leselig og skal ikke kunne fjernes.
 
Den tekniske dokumentasjonen består av prøverapporter, beregninger (f.eks av U-verdi) og beskrivelser av byggevaren.
Denne dokumentasjonen eies av produsenten, og det er ikke meningen at dette skal sirkulere med byggevaren.
Produktdokumentasjonen er en fremstilling/sammendrag av produktets egenskaper og ytelse, og denne dokumentasjonen skal følge byggevaren.
 
Må du CE merke dine produkter?
Produkter som har en produktstandard SKAL merkes. Eks:Dører og vinduer
Produkter som  har en europeisk teknisk vurdering  SKAL merkes.
Produkter som ikke har en europeisk teknisk vurdering  KAN merkes (frivillig). Eks:  Trapper
For å se om det finnes europeiske produktstandarder for dine produkter, kan du søke på http://www.danishcprcontactpoint.dk/applicable_standards/0/18
 
Hva må du gjøre for å få CE merket produktene dine?
Teste produktet. Ta kontakt med et uavhengig europeisk kontrollorgan, f.eks Sintef Byggforsk v Arve Bugten for å få utført test.
•Ha et kvalitetssikringssystem.
•Lage produktdokumentasjon / evt. ytelseserklæring
•Sette på CE-merket.
 

Norsk Trevare har sendt ut en informasjonsfolder til medlemmene som du kan laste ned her

Mer utfyllende om forordningen, kan du lese på Dibk sine sider her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.