Søk

Nye regler for dagpenger fra 3. februar

For en uke siden møtte LO og NHO arbeids- og sosialminister Robert Eriksson for å diskutere NAVs strenge praksis for tildeling av dagpenger ved permittering. Resultatet fra møtet er at departementet innfører regelendringer fra i dag. – Erikssons raske og gode håndtering av denne saken er et viktig gjennomslag for våre medlemsbedrifter, sier Svein Oppegaard i NHO.

NHO gir Arbeidsministeren ros for stor handlekraft i saken om NAVs håndheving av reglene om dagpenger. – Erikssons raske og gode håndtering av denne saken er et viktig gjennomslag for våre medlemsbedrifter, sier Svein Oppegaard i NHO.

Arbeidsdepartementet sendte i dag ut en ny forskrift og instruks til landets NAV-kontorer om hvordan reglene for utbetaling av dagpenger i forbindelse med permittering skal håndheves.

NHO har den siste tiden mottatt mange henvendelser fra medlemsbedrifter som har reagert på at NAV har strammet på sin tolkning av regelverket. Mange bedrifter har opplevd at ansatte som er lovlig permittert etter Hovedavtalen likevel ikke har fått rett til dagpenger fra NAV. På bakgrunn av dette, fremmet LO og NHO i et møte med arbeidsminister Robert Eriksson, et felles krav til departementet om å få en endring av denne praksisen. 

Instruks fra AD til NAV om dagpenger under permittering: 

Forskrift dagpenger ved permittering

-Vi er svært godt fornøyd med at Eriksson viser så tydelig handlekraft i denne viktige saken. Det er viktig for våre medlemmer at NAV håndhever reglene på riktig måte slik at arbeidstagerne får det de har krav på i permitteringssituasjoner, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

I forskriften understrekes at det normalt sett vil være grunnlag for dagpenger når det fremgår at det er enighet mellom arbeidstager og arbeidsgiver om at vilkårene for permittering er oppfylt. Oppegaard sier at det derfor er svært viktig at bedriftene til å lager en protokoll hvor det tydelig fremgår at det foreligger en slik enighet mellom partene da det vil lette saksbehandlingen.

Oppegaard understreker likevel at NHO vil fortsette å legge press på regjeringen for å få endret utvidelsen av arbeidsgiverperioden i forbindelse med permitteringer. – Denne utvidelsen legger en for stor økonomisk byrde på bedrifter som allerede er i en økonomisk presset situasjon. Konsekvensene av denne endringen vil trolig kunne bli flere midlertidige ansatte for bedrifter som er utsatt for store markedsmessige svingninger, sier Oppegaard.


 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.