Søk

Økonomisk overblikk 2/2013

NHO-bedriftenes utsikter for 2013 er betydelig mer pessimistiske enn for et år siden. Industribedriftene forventer nå nedgang i sysselsettingen både i år og neste år.

NHO lanserte i går Økonomisk Overblikk 2/2013  som tydelig viser at vi er mer negative til fremtidsutsiktene. 

I følge siste kvartalsundersøkelse fra Næringslivets økonomibarometer, der neste 2 700 bedrifter har svart, har ikke markedssituasjonen vært målt som så svak siden høsten 2010. Industrien, og spesielt eksportbedrifter som ikke har leveranser mot petroleumssektoren, har blitt betydelig mer pessimistisk sammenlignet med tidligere kvartaler.

Se pressekonferanse på nett-tv

Alle hovednæringene er blitt mer negative, spesielt innen industri og forretningsmessig tjenesteyting. Få bedrifter planlegger økte investeringer. I de fleste næringer er det nå en betydelig større andel som svarer “reduserte salgspriser” og “synkende ordretilgang/omsetning” som største hinder for økte investeringer. Det er klart færre som nå svarer “mangel på arbeidskraft” som viktigste hinder.

Næringslivets Økonomibarometer viser at etterspørselen etter arbeidskraft blant NHOs medlemsbedrifter er markant lavere nå enn tidligere. Bedriftene planlegger å øke bemanningen i 2013 med 0,8 prosent. Det er en nedjustering på 0,8 prosentpoeng siden første kvartal i år. Tilsvarende nedjustering er gjort for planlagt bemanning i 2014.

- De svake internasjonale konjunkturene slår nå for fullt inn i norsk økonomi og vi har fått en markert oppbremsing av den økonomiske veksten. Også mer forsiktige husholdninger og færre oppdrag til norske produsenter fra oljesektoren demper veksten, sier avdelingsdirektør Dag Aarnes i NHO. - Dette slår nå tydelig inn i arbeidsmarkedet.

Bedriftene peker også på en mer restriktiv utlånspraksis i bankene, men at dette så langt bare i liten grad hindrer nye investeringer. Dette henger trolig sammen med at det generelle investeringsnivået i fastlands-Norge er lavt.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.