Søk

Økonomisk Overblikk 3/14

Eksporten av tradisjonelle varer vil øke, spår seniorøkonom Dag Aarnes i NHO, men er bekymret for et boligmarked som er ute av balanse.

Klokke som viser tiden

BOLIGMARKED UTE AV BALANSE

Et boligmarked ute av balanse påvirker norsk økonomi negativt på flere ulike måter. Selv om etterspørselen etter boliger er stor, har ikke boligbyggingen økt tilsvarende. Oslos befolkning alene har økt med nesten 130 000 mennesker siden tusenårsskiftet. Gitt uendret antall personer per husstand har Oslo nå relativt sett nesten 30 000 færre boliger enn i år 2000. De høye boligprisene betyr også at husholdningene tar opp mer gjeld, og det igjen påvirker veksten i privat forbruk.

EKSPORTEN VIL TA SEG OPP

Eksporten av tradisjonelle varer har svingt mye siden finanskrisen, og nivået målt i volum er fremdeles lavere enn forut for krisen. Vekst i etterspørselen fra eksport­markedene og en viss bedring av Norges konkurranseevne, særlig på grunn av en svakere kronekurs enn i fjor, trekker i retning av at eksporten av tradisjonelle varer vil ta seg opp framover, sier Dag Aarnes.

HELE RAPPORTEN KAN LASTES NED HER.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.