Søk

Økonomisk overblikk 4/2013

NHO-bedriftene ser mørkt på norsk økonomi i 2014. Høye norske kostnader gjør at ordrer i stadig økende grad går til utlandet, også i petroleumssektoren.

Her kan du lese hele rapporten

 

Mens det ser litt lysere ut for Europa, demper norske bedriftsledere forventningene for neste år.

NHO-bedriftenes forventinger til hjemmemarkedet er det svakeste siden finanskrisen, til tross for at svakere krone har bedret situasjonen for eksportbedriftene. Vurderingene for 2014 er tydelig mer negative enn i tredje kvartal, viser nye tall fra Næringslivets Økonomibarometer. Samtidig viser de viktigste prognosene for eurosonen at veksten forventes å øke i fjerde kvartal i år og fortsette inn i 2014.

- Vi ser særlig en effekt av at bedriftene som leverer til petroleumssektoren, melder om enda svakere markeder enn i tredje kvartal. Dette skyldes trolig at norsk industri taper markedsandeler i offshoremarkedet som følge av høyt kostnadsnivå, sier avdelingsdirektør Dag Aarnes.

Også bygg og anlegg nedjusterer markedsvurderingene markert fra tredje til fjerde kvartal.

Norsk økonomi har bremset tydelig opp i 2013

- Dette bildet understreker at norsk økonomi har bremset tydelig opp i 2013. På etterspørselssiden er det i tillegg til svakere markeder i oljesektoren, lavere vekst i husholdningenes etterspørsel som slår ut.

Økte kapitalkrav demper veksten
Norske banker har økt rentemarginen betydelig for å tjene inn penger som brukes til å møte nye kapitalkrav. Økte utlånsrenter og mindre tilgang på kreditt har påvirket investeringene både i husholdningssektoren og bedriftene.

- Etter vår vurdering er de nye kravene og tempoet de er implementert med, en sentral årsak til at norsk økonomi bremser opp. Produksjonstapet i økonomien er betydelig og NHO har gjentatt ganger advart mot dette de siste årene, sier Aarnes.

Det er fortsatt få bedrifter som planlegger å øke investeringene neste år. Synkende ordretilgang eller omsetning og reduserte salgspriser er største hinder. Klart færre forklarer den manglende investeringslysten med mangel på arbeidskraft.

Nedjusterer bemanningsanslagene
Bedriftene planlegger å øke bemanningen i 2013 og i 2014 med 0,7 prosent. Anslaget for 2013 har vært om lag på samme nivå de siste tre kvartalene, mens anslagene for 2014 er blitt nedjusterte med hele 1,4 prosentpoeng siden samme tidspunkt i fjor. Industri- og petroleumsrettete virksomheter forventer sterkest nedgang i sysselsettingen. Det er fortsatt relativt høyt bemanningsbehov i IKT og forretningsmessig tjenesteyting.

Nær 40 prosent av NHO-bedriftene sliter fortsatt med å rekruttere kompetent arbeidskraft. I byggevirksomheten svarer fortsatt over halvparten at de har rekrutteringsproblemer når det gjelder fagarbeidere, selv om arbeidskraftsbehovet totalt er avtagende.

 

Her kan du lese hele rapporten

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no