Søk

Økonomisk overblikk

NHO har publisert sin første økonomiske rapport i 2013. Medlemsbedriftene er mer positive til fremtiden og markedet er preget av større optimisme.

En ny utgave av Næringslivets økonomibarometer har blitt publisert i dag, fredag 1. mars.

Økonomibarometer.no er nå oppdatert med resultatene fra siste utgave fra Næringslivets økonomibarometer. Dere kan også finne siste utgave av konjunkturrapporten Økonomisk overblikk her. Nesten 3000 NHO-bedrifter har svart på den siste spørreundersøkelsen fra Næringslivets Økonomibarometer. Signalene er sprikende – gjennomsnittsbildet av norsk økonomi dekker over store regionale og næringsmessige ulikheter, med nedgang i økonomisk aktivitet i noen regioner og næringer og sterk vekst i andre.

NHO-bedriftene tegner i økonomibarometeret et noe mer optimistisk bilde av 2014 enn av inneværende år. Det skyldes blant annet forventinger om et noe lysere internasjonalt konjunkturbildet.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no