Søk

Offentlige på dør-jakt

Undervisningsbygg og Bergen Kommune inviterte til dialogmøte for å finne mer robuste dør-løsninger.

Jakten på robuste løsninger for dører i hundrevis av skolebygg i Oslo og Bergen er i gang. Gjennom dialog med markedet ønsker man en utvikling av innovative løsninger.

- Vi har gått sammen med Etat for utbygging i Bergen kommune i et ønske om å utvikle mer robust dørautomatikk. Det er bakgrunnen for at vi har innledet et samarbeid om et pilotprosjekt med NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, forteller Magnar Skår, seksjonsleder i Undervisningsbygg.

Undervisningsbyggs Erik Eskild presenterte utfordringer med dørsystemer i Osloskolen.

Dialogkonferanse

 I alt 14 engasjerte representanter fra åtte leverandører møtte på dialogkonferansen.

- Formålet med konferansen er å utfordre markedet til å tenke nytt, skape innovasjon. Utfordringene er dels knyttet til automatikk når det gjelder låser og beslag, dels lukkekraft etter kravene til universell utforming, sier Tor.

Stort engasjement hos deltagerne. Her Ole Løland fra TrioVing.

To utfordringer

Prosjektleder i Undervisningsbygg Erik Eskild fortsatte med å presentere utfordringene man har med dørsystemer i Osloskolen.

- Den første utfordringen som skal løses, er knyttet til den store, og tidvis uvørne, bruk av dører – ytter- som innedører. På skoler i Oslo kan det være tusenvis av passeringer av elever og lærere i løpet av en dag, og den harde belastningen fører til at automatikken slutter å virke, forteller han, og fortsetter:

- Spørsmålet er om enkelte leverandører eller flere leverandører i samarbeid kan utvikle noe mer robust. Utfordring nummer to dreier seg om dørlukkere. Vi søker dørlukkere som tilfredsstiller kravet til universell utforming om maksimal åpningskraft på 20 Newton uten bruk av motor.

Gørill Horrigmoe innledet om NHO/KS sitt regionale program for leverandørutvikling.

Veien videre

Hvis det er grunnlag for det, utlyses det i juni en innovasjonskonkurranse med innlevering av løsningsforslag i august/september. Innspill fra dialogkonferansen, undersøkelsen og eventuelle en-til-en-møter kan være aktuelle i forbindelse med utviklingen av kravspesifikasjonen. Det vil bli kåret inntil to vinnere for hver av de to utfordringene, ut fra fastsatte tildelingskriterier. Vinnerne vil bli premiert med kr 100 000,- hver.

De premierte løsningsforslagene skal etter planen videreføres i utviklingsprosjekter med sikte på å utvikle prototyper. Etter at prototypene foreligger, har Undervisningsbygg og Etat for utbygging i Bergen kommune mulighet for å gjøre en ordinær anskaffelse, enten felles eller hver for seg, der alle interesserte igjen har mulighet for å delta.

Les mer på NHOs nyhetssider.

Powerpointpresentasjon fra dialogkonferansen.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.