Søk

Permitterte hos NorDan vet ikke om de får dagpenger

Fri Fagbevegelse 15.01: Om to uker går 75 ansatte ved NorDan på Åsnes ut i permittering. Nav kan ikke svare på om de vil få dagpenger eller ikke.

De ansatte som skal ut i permisjon 27. januar opplever det som en ekstra belastning at det lokale NAV-kontoret ikke kan gi dem noe klart svar på om de er kvalifisert til dagpenger eller ikke. På et informasjonsmøte i forrige uke, fikk de ikke noe klart svar på hva de skal leve av når permitteringene trer i kraft om knappe to uker.

– Det er i disse dager at vi sender søknadene om dagpenger til NAV. Men det er veldig stor usikkerhet blant medlemmene i klubben, fordi permitterte på andre, liknende bedrifter i området er nektet dagpenger. Den psykiske belastningen det er å ikke vite om man har noe å leve av framover, er enorm, sier klubbleder Kjetil Nordby til frifagbevegelse.no.

Sjokkbeskjeden om permitteringene kom rett før jul, begrunnet med ordresvikt. Byggenæringen bestiller mindre materiell, fordi det er en nedgang i boligbyggingen. Samtidig er det en økt konkurranse fra byggeindustri i Polen. Vindus- og dørfabrikken er en viktig hjørnesteinsbedrift i kommunen.

Kan bli dramatisk

I lokalavisa Glåmdalen sier leder for LO i Øvre Solør, John Oppi, at det føles som å bli holdt for narr når ingen kan svare på hvilke rettigheter folk har i det de går ut i uviss situasjon.

– Det er både skuffende og svært dårlig at ikke en eneste en av de 10 personene Nav stilte med kunne svare på om vi vil være kvalifisert til dagpenger. Det er vel nesten å regne som en bekreftelse på at vi ikke vil få det. De visste i det hele tatt veldig lite, sier Oppi.

Den lokale LO-lederen sier at uten dagpenger er det opplagt at økonomien blir vanskelig for mange.

– En heller dårlig stemning fra før ble ikke bedre etter dette. Uke etter uke uten dagpenger kan få dramatiske følger for mange. Vi forventer at staten skal ta vare på folk som havner i en slik situasjon. Følelsen og stemningen i dag er hakket dårligere enn den var før møtet med Nav, sier John Oppi.

Klubblederen ved NorDan forteller at mange er engstelige, og at klubben får henvendelser fra usikre medlemmer daglig.

– Det er mange i nærmiljøet her som berøres. Jeg håper inderlig at saken kan få en løsning, sier Kjetil Nordby.

Strammet inn

Den forrige regjeringen forsøkte å rydde opp i NAVs håndtering av permitteringsregelverket, etter at det fra 2011 ble strammet kraftig inn på hva som kunne utløse dagpenger under permittering. Daværende arbeidsminister Anniken Huitfeldt sendte ut et rundskriv i fjor høst, der hun presiserte at "permittering med dagpenger kan brukes ved midlertidig produksjonsnedgang" og at "saklig grunn til permittering er blant annet ordremangel, fulle lagre, råstoffmangel, finanskrisa, tap av anbud".

Frykter oppsigelser

Fra nyttår trådte så enda et sett nye regler for permitteringer i kraft, regler som sender mer av regningen over til bedriftene. Perioden som arbeidsgiverne selv må betale ansatte ved permittering, dobbelt fra 10 til 20 dager. I tillegg ble perioden man kan være permittert forkortet.

Norsk Industri og Fellesforbundet frykter masseoppsigelser i norske bedrifter, som følge av at regjeringen endret reglene.

Nettopp oppsigelser er allerede en realitet ved Forestia på Braskereidfoss, i samme område som NorDan-fabrikken.

Forestia har nedbemannet og samtidig permittert medarbeidere. Disse er nektet dagpenger, noe som fører til at bedriften vurderer å heller si dem opp for at de skal få denne rettigheten.

– De som sies opp får dagpenger fra samme kasse som de ikke får dagpenger fra hvis de permitteres, sier fabrikkens direktør Bjarne Fluto til Glåmdalen.

Forstår frustrasjonen

NAVs sjef i Hedmark, Bjørn Lien , sier til Glåmdalen at han har stor forståelse for at folk ønsker raskt svar i slike situasjoner som berører trygghet og sikkerhet for den enkelte.

– Man må skille mellom det informasjonsmøtet Nav har ved bedriften og den konkrete saksbehandlingen av den enkeltes dagpengesøknad, sier Bjørn Lien.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no