Søk

Restaurere vernet hus?

Mange snekkerverksteder lever av å restaurere og vedlikeholde. For forbrukere kan det noen ganger bli kostbart å restaurere i stedet for å skifte ut. Heldigvis for dem finnes det tilskuddsordninger:

Norsk Kulturminnefond har som oppgave å gi tilskudd til verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Deres primære målgrupper er private eiere, ideelle organisasjoner, stiftelser og foreninger som eier eller forvalter bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer.

For 2015 har de 50 mill. kroner som man kan søke om, og fristen for å søke om disse midlene er 1.november. Søknaden kan  sendes inn elektronisk på deres nettsider.

Det finnes også andre steder hvor man kan søke. Bygg og Bevar har god oversikt over hvilke tilskuddsordninger som finnes, og hvordan man søker på dem. Det kan du lese mer om her.  

Bygg og Bevar har også som oppgave å gi informasjon til forbrukere om hvilke bedrifter som leverer ulike produkter. Dersom du lager produkter til gamle bygg, anbefaler vi å opprette en profil hos Bygg & Bevar

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.