Søk

Resultater fra medlemsundersøkelsen

Her kan du lese om hva bransjen har svart og laste ned resultatet

Takk til dere som tok dere tid til å svare på spørsmålene i medlemsundersøkelsen som ble sendt ut i nov/des 2014. Av 289 respondenter fikk vi inn 147 svar, noe som vi er fornøyd med.

HER kan du lese resultatet og svarene i undersøkelsen fra bransjens medlemsbedrifter.

Vi ser at noen av kommentarene går i samme retning, og de er således viktige innspill for vårt videre arbeid. 

                                  

Ut fra noen av svarene har vi tolket at flere ønsker kurs i produksjonsledelse og flere vil ha kurs i sitt distrikt for å unngå reisetid.

Vi har i den forbindelse inngått avtale med Evan-Jones International om å holde kurs i produksjonsledelse og kurs i salg og kundebehandling i Kristiansand, Bergen og Gardermoen. Men vi erfarer at det ikke er lett å få fylt opp kursene.
Dersom deltakelsen blir god kan kursene gjerne avholdses lokalt. Det kan derfor være lurt om lokalforeningene vurderer behovet i eget distrikt, og melder fra om behov/ønsker.

Vår samarbeidspartner IDIUM har gratis seminarer og webseminarer i sosiale medier og markedsføring i Oslo og på web. Så her er det bare å melde seg på direkte til IDIUM.

 

RMH

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no