Søk

Rolig halvår

I TRENDER for første halvår kan du lese at markedet holder seg stabilt, men at prisene utvikler seg negativt.

Stabilt halvår

 

I løpet av første halvår har vi importert trevarer for nær 1,7 mrd kroner. Dette er en vekst på 11 % fra 2013.

I samme periode beløper norsk eksport seg til 102 mill kr. Dette betyr en nedgang på 4 % fra året før. 

Den norske bransjen rapporterer at det er solgt 6 % færre vinduer i 2. kvartal, selv om vi akkumulert sett ser en vekst på 2 % første halvår. Dessverre fortsetter den negative prisutviklingen, som betyr at gjennomsnitts- prisen per vindu har gått ned. 

(* De øvrige bransjetallene for dør, kjøkken og bad er ennå ikke ferdig rapportert). 

Boligbyggingen er i ferd med å ta seg opp og spesielt yrkesbygg har hatt en hyggelig utvikling de siste månedene. I juni ble det gitt igangsettingstillatelse til 2 734 ny boliger.  

LES HELE RAPPORTEN HER

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.