Søk

ROT-fradrag kommer i 2015?

Den nye regjeringen har lovet å utrede ROT-fradrag som tiltak for å bekjempe svart arbeid i Norge.

Finansminister Siv Jensen er svært opptatt av dette, og etter min mening bør det være et mål at ROT-fradrag kan bli innført fra og med budsjettåret 2015, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Gjermund Hagesæther.

Av: Byggeindustrien | Publisert: 31.10.2013 18:10 | Sist endret: 01.11.2013 07:59
 

Han får støtte av NHH-professor Ola H. Grytten som mener ROT vil være nødvendig for å få redusert omfanget av svart arbeid i husholdningene.

Hagesæther og Grytten deltok i en debatt om svart arbeid på Vestlandske Bygg- og Anleggsdag i Bergen torsdag 31. oktober sammen med stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap) og næringspolitisk direktør i Byggenæringens Landsforening, Audun Lågøyr.

ROT står for Rehabilitering, Oppussing og Tilbygg. I Sverige gis det fradrag med inntil 50.000 kroner årlig per person i hver husstand for arbeid som håndverkere utfører i boligene. Halvparten av kostnadene for utført arbeid trekkes fra på fakturaene, og bedriftene får dette beløpet refundert av skatteetaten. Gjermund Hagesæther fremholdt at dette har hatt svært positiv effekt ved at omfanget av svart arbeid i hjemmene på få år er redusert til et minimum. Han sa også at erfaringen fra Sverige bortfallet av skatteinntekter blir mer enn kompensert ved i form av avgifter og skatt fra håndverkere som tidligere har fått sin lønn under bordet

- Regjeringen skal levere
- Den nye regjeringen kommer til å levere når det gjelder kamp mot skatteunndragelser. ROT-fradrag er et tiltak som forholdsvis lett lar seg innføre. Om prosessen frem til et vedtak i Stortinget kan gå så raskt at fradraget blir en del av statsbudsjettet for 2015 er det ikke mulig for meg å si i dag, men det bør være et mål, sier Hagesæther.

Ola H. Grytten sa at ROT-fradrag vil kunne ha uønskede fordelingsmessige effekter, men mener likevel at det er nødvendig for å gjøre svart arbeid hvitt. Per Rune Henriksen sa i debatten at han hadde «lave skuldre» i forhold til hva som kommer ut av den utredningen regjeringen skal gjennomføre, men pekte på at ROT vil medføre en omfordeling i skattesystemet og vil være i strid med viktige prinsipper i skattereformen.

Gjermund Hagesæther var på sin side ikke så bekymret for at ROT-fradraget vil være til fordel for dem som har mest fra før. – For personer som Kjell Inge Røkke vil dette fradraget ha liten effekt, mens det vil ha betydelig effekt for folk med vanlige inntekter. Vi må gjøre det enklere for folk å velge hvitt, understreket han.

Byggenæringens Landsforening mener innføring av ROT-fradrag vil være et av flere virkemidler i bekjempelsen av svart arbeid.

– Dette må kombineres med et regelverk som stiller kompetansekrav til alle som utfører håndverktjenester, sa Audun Lågøyr.

Panelet som drøftet beskjempelse av svart arbeid på Vestlandske Bygg- og Anleggsdag. Fra venstre NHH-professor Ola H. Grytten, stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap), stortingsrepresentant Gjermund Hagesæther (Frp) og Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk i BNL. (Foto: EBA Vestenfjelske)  

 

Stor svart økonomi
Ola H. Grytten sa at svart økonomi utgjør kanskje så mye som 10 – 15 prosent av norsk økonomi, det vil si 300 – 450 milliarder kroner.

- Vi ligger dermed klart over gjennomsnittet for nord- og vesteuropeiske land.

I en undersøkelse i 2011 oppga16 prosent av de spurte at de hadde kjøpt svart arbeid i løpet av de siste to årene. Renhold og snekkerarbeid er tjenester som mest typisk blir utført svart. Grytten påpekte at de fleste som benytter seg av svart arbeid oppgir økonomiske motiver for ikke å benytte en leverandør som fakturerer med merverdiavgift.

– Samfunnet vil dermed kunne tjene på at det innføres ordninger som gjør det mindre fordelaktig å engasjere en svart håndverker.

Foruten ordninger som stimulerer til lovlig kjøp og salg av tjenester i hjemmet, pekte Grytten også på at økt tilsyn, spesielt med utenlandske firmaer, kan ha positiv betydning i bekjempelsen av svart arbeid.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.