Søk

Ruteretur AS øker vederlaget med virkning fra 1. september 2015

Dette for å sikre en sikker drift og finansiering fremover, slik at inntekter og kostnader balanserer bedre iht. dagens situasjon.

Dette medfører at bedriften betaler kr. 12,- ekskl. mva til Ruteretur for hvert isolerglass som sendes ut på det norske markedet (norskprodusert isolerglass som sendes fra fabrikk eller isolerglass som importeres til Norge) fra og med 1. september i år.

Siden Ruteretur AS ble etablert i 2002, har vederlaget blitt betydelig redusert, fra kr. 27,- ekskl. mva til dagens pris kr 8,-. De har den siste tiden benyttet tidligere overskudd til å finansiere deler av driften, slik at dagens lave verderlag (som ikke var ment å være permanent) kommer bedriftene til gode. Dette har som forventet redusert egenkapitalen som de siste årene har vært på et relativt høyt nivå. I tillegg er mengden PCB-ruter som samles inn høyere enn tidligere antatt, noe som igjen fører til økte kostnader for Ruteretur.

Ruteretur er et non-profit-selskap, eid av bransjen selv som arbeider aktivt for at verlaget skal være lavest mulig. De har den senere tid tatt initiativ til dialog med Miljødepartementet for å diskutere andre finansieringsløsninger enn dagens produsentansvarsordning.

De kan gjerne kontaktes på tlf. 40 61 82 00 eller www.ruteretur.no

 

RMH

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no