Søk

Saint-Gobain Bøckmann AS stanser produksjonen i Fredrikstad

På grunn av nedgang i markedet og høye faste kostnader stanses produksjonen av isolerglass og annet glass i Fredrikstad.

Publisert: 12.08.2014 16:19.Sist endret: 12.08.2014 16:29.

Det arbeider ca. 75 ansatte i Fredrikstad, både i produksjon og administrasjon.

Det norske markedet for isolerglass har gjennomgått betydelige endringer i løpet av de siste årene – hovedsakelig grunnet økt import av varer fra lavkostland. Dette har redusert markedet for norskproduserte varer.

– Dessverre har reduksjonen i det tilgjengelige markedet resultert i at produksjonen i Fredrikstad er ulønnsom, hovedsakelig grunnet høye faste kostnader – en situasjon, som det er lite sannsynlig at vil endre seg. Derfor har Saint-Gobain Bøckmann AS besluttet å stanse produksjonen i Fredrikstad, skriver selskapet i en melding.

– Til tross for mange forsøk på å tilpasse fabrikken til nåværende behov har det ikke vært mulig å regenerere et tilstrekkelig produksjonsvolum til å dekke faste produksjonskostnader. Dette har gjort fabrikken ulønnsom hvert år de siste årene, sier administrerende direktør Benoît Chatillon i Saint-Gobain Bøckmann.

Produksjonsstans er ikke endelig fastsatt, men vil bli implementert i løpet av andre halvår og sluttført innen utløpet av 2014. Selskapet er i tett dialog med de lokale ansatte og deres fagforeninger om reorganiseringen og avslutning av produksjonen i Fredrikstad.

– Noen av våre ansatte fra produksjon og administrasjon vil bli tilbudt å fortsette i selskapet. Samtidig vil mange av våre dedikerte ansatte dessverre måtte gå, og det beklager jeg sterkt. Alle ansatte har levert upåklagelig innsats, sier Chatillon.

– Kundeleveranser og kundeservice vil ikke bli påvirket av endringen, ettersom Saint-Gobain Bøckmann Glassolutions vil kunne benytte Bøckmanns produksjonsfasiliteter i Sauda og Oslo i tillegg til eksisterende selskaper i Saint-Gobain Glassolutions-nettverk i Skandinavia og andre europeiske land til å betjene alle norske kunder, heter det i en melding fra selskapet.

Mer enn 30 prosent av salget leveres allerede nå fra partnere i Saint-Gobain Glassolutions i Europa.

– Vi viderefører vårt strategiske mål om å øke våre markedsandeler i Norge gjennom både tradingaktiviteter og produksjon. Med det for øye styrker vi vår produksjon av laminert glass på fabrikken i Sauda. I tillegg forsterker vi vår tilstedeværelse i Oslo, og vi har planer om økt tilstedeværelse i andre norske storbyer parallelt med styrkingen av den kunderettede virksomheten i selskapet, forklarer Chatillon.

Saint-Gobain Bøckmann Glassolutions har omkring 240 ansatte fordelt på virksomhet i Fredrikstad, Gjøvik, Oslo og Sauda, med en omsetning på 370 millioner kroner i 2013. Fabrikken i Fredrikstad ble etablert i 1962 og flyttet til Øra i 1987. Siden da har Saint-Gobain Bøckmann produsert isolerglass på fabrikken. 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.