Søk

Saker til behandling på Årsmøtet

Landsmøtet avholdes i år i Ålesund den 13. til 15. juni.

 

Vi minner om at fristen for å fremme saker som medlemmene eller andre organer innen forbundet ønsker fremmet til Årsmøtet må sendes til styret senest innen utgangen av mars måned.

Benytt gjerne post@norsktrevare.no

 

 

 

 

På Landsmøtet vil vi i tradisjon tro kåre årets bedrift og tildele Det Gylne Sagblad, og også i år er det åpent for alle å foreslå kandidater til prisen innen 30. april:

http://www.trevare.no/detgylnesagblad/

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.