Søk

Sørbø Partner AS er kjøpt opp av Lomond Industrier

Gjennom oppkjøpet bedres det nye forretningsområdets forutsetninger for ytterligere ekspansjon som leverandør til dør- og vindusindustrien.

Det nordiske handels- og industrikonsernet Lomond Industrier i Malmø har i dag kjopt samtlige aksjer i Stavangerselskapet B. Sørbø AS og søsterselskapet Sørbø Partner AS, med en samlet årsomsetning på ca. 100 millioner kroner. Oppkjøpet gjennomføres gjennom Lomond Industriers datterselskap i Norge Industribeslag AS, som sammen med Sørbø selskapene bygger et nytt forretningsområde i konsernet. 

Lomond Industrier har kjøpt opp B. Sørbø AS og Sørbø Partner AS som er en ledende leverandør av spesialartikler til den norske dør- og vindusindustrien. I tillegg har grupperingen betydelig leveranser til byggindustrien gjennom Fasadebyggere, Glassmestre og Entreprenører.

Sammen med Industribeslag AS som ble kjøpt opp av Lomond konsernet i 2006 bygges et nytt forretningsområde med fokus på produsenter i det Norske Byggevaremarkedet.

Kjøpet inngår i en langsiktig strategi med å øke nærheten i dette forretningsområde.

Etter oppkjøpet vil Lomond Industrier ha en omsetning på i overkant av 1 100 Mkr.

  • Oppkjøpet  av Sørbø selskapene og deres virksomhet er et viktig steg i Lomonds strategi om å bygge en bredere plattform i konsernet og samtidig utnytte vår samlede kompetanse innenfor logistikk og distribusjon i Norden, sier Jon Berg, Country Manager for Lomond Industrier . Det er også stimulerende at vi gjennom oppkjøp  av Sørbø selskapene kommer et steg nærmere produsenter til det nordiske byggevaremarkedet. Vi har våre røtter i jern- og bygg, som vi langsiktig bedømmer til å ha en fortsatt stabil tilvekst, fortsetter Jon Berg.
  • Et salg av våre selskaper til Lomond Industrier innebærer at Sørbø selskapenes virksomheter får en bedre plattform til å møte framtiden. Med de nye eiernes finansielle styrke, brede kunnskap og geografisk nærhet får vi en enda bedre forutsetning for å utvikle vårt tilbud til våre kunder, og vokse innenfor og utenfor landets grenser, sier Bjørn Olaf Sørbø, Daglig Leder og tidligere medeier i Sørbø selskapene.

B. Sørbø AS og Sørbø Partner AS er ledende innenfor spesialprodukter og kundetilpassede profiler til den norske vindus- og dørindustrien. Selskapet har 12 ansatte og en omsetning på i overkant av 100 Mkr.

Les mer Om Lomond Industrier AB her                                                

      

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.