Søk

Sollihøgda Trevare AS er kjøpt opp av Snekkermester Per Bjerke AS

Vi er veldig godt fornøyd med handelen, sier Vidar Amundsen på vegne av de fem ansatte, som fortsetter på samme arbeidsplass.

MINNESUND. De nye eierne av Sollihøgda Trevare vil satse sterkere på spesialproduksjoner i tillegg til den tradisjonelle serieproduksjonen av vinduer.

Det ble denne uka klart at Snekkermester Per Bjerke AS med hovedkontor i Hakadal har kjøpt Sollihøgda Trevare på Minnesund.
Alle ansatte får tilbud om å fortsette, og bedriften skal beholde sitt opprinnelige navn.

KOMPETANSE - Vi kjenner Sollihøgda fra før, og ønsker å ta med oss den kompetansen som bedriften og de ansatte sitter med, som et supplement til det vi driver med fra før, sier innehaveren, Per Bjerke.

- Dessuten har vårt største problem til nå vært lakkering, og Sollihøgda har en helt oppgradert lakkavdeling, påpeker han.

FORNØYD - Vi er veldig godt fornøyd med handelen, sier Vidar Amundsen på vegne av de fem ansatte som nå kan fortsette på samme arbeidsplassen.

SMÅ OG SPESIELLE De nye eierne har troen på små enheter og spesiallagde produkter.

Etter oppkjøpet av Sollihøgda har bedriften produksjon på fire forskjellige steder, men likevel bare 19 ansatte.
- Det gjelder bare å utnytte mulighetene og ha logistikken i orden, sier Per Bjerke.
- Vi lager alt etter mål. Hovedproduktene våre er dører og vinduer. Vi har både privatpersoner og offentlige instanser som kunder.

De siste årene har vi hatt mye arbeid for Riksantikvaren og byantikvaren i Oslo. Vi har blant annet levert mye til Universitetet i Oslo, forteller Bjerke.

- Jeg er utdannet møbelsnekker, og vi lager også noen møbler, og vi ønsker oss lærlinger slik at vi etter hvert får flere faglærte håndverkere, legger han til.

Samtidig med at de nye eierne ønsker å utvide produktspekteret, vil de også satse videre i Sollihøgdas største marked; serieproduksjon av vinduer.

- Det skal bli et «både og», påpeker neste generasjon snekkermester Per Bjerke, Skule Bjerke.

Både far og sønn Bjerke og de gamle eierne, representert ved daglig leder Tor Vestby, sier seg godt fornøyd med handelen.

Vestby fortsetter for øvrige som daglig leder i Sollihøgda Trevare.

Bildetekst:
- FORNØYD. – Vi er godt fornøyd med at bedriften og arbeidsplassene er reddet, sier de ansatte Vidar Amundsen og Hilde Troberg, med både sin nåværende og framtidige leder, Tor Vestby mellom seg. SATSER. Vi vill satse på spesialproduksjoner etter mål i tillegg til Sollihøgdas tradisjonelle vindusproduksjon, forteller Per Bjerke (t.h.), sønnen Skule Bjerke og Tor Vestby. Sistnevnte fortsetter som daglig leder for bedriften.

© Eidsvoll Ullensaker Blad

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.