Søk

Svakere vekst enn forventet

Prognosene nedjusteres: Det er ikke bare trevareindustrien som opplever uroligheter i markedet for tiden. Også andre bransjer reagerer. Prognonsesenteret forklarer hvorfor det skjer:

Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL oppdatert prognosene for byggenæringen. Dette er et nytt tilbud fra BNL og kommer som en konsekvens av at flere bedrifter har ønsket oppdaterte prognoser tidligere på høsten, sier Jon Sandnes. – Vi er glade for å kunne presentere en ekstra rapport i tillegg til den årlige mer omfattende rapporten som kommer i oktober. Det er god fart i byggenæringen, men farten avtar, sier Jon Sandnes i BNL

Hovedfunnene i rapporten:

Totalmarkedet
Det er fortsatt vekst, men veksten er noe svakere enn forventet. Det skyldes hovedsakelig lavere boligbygging og lavere aktivitet i ROT-markedet

Investeringer i andre bygg enn boliger
Aktiviteten var relativt lav i starten av året, men har tatt seg opp og det er forventet at igangsatt areal blir i overkant av 5 mill kvm.

Boliger
Igangsettingen av nye boliger ser ut til å havne på nivå med 2012, dvs. i underkant av 30 000 boliger. Det er 3000 lavere enn tidligere prognoser.

ROT-markedet
Svikten i ROT-markedet er antagelig forbigående. Det kalde været/barfrost i store deler av landet påvirket aktiviteten. Markedet ser ut til å ha tatt seg opp igjen i sommer.

Anleggsmarkedet
Det utvikler seg stort sett i henhold til forventningene, men økningen blir kanskje en tanke mindre heftig enn annonsert i april. Anleggsvedlikeholdet kan bli uten vekst i år, men det skyldes at bevilgningene til vedlikehold av jernbaneanlegg trolig går ned, etter ekstraordinært høye nivåer de siste årene. I 2014 ligger det fortsatt an til ca. 3 % vekst.

Les hele rapporten her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no