Søk

Trappedialog med DiBK

Norsk Trevare var sammen med flere andre aktører, invitert til doalog om utformingen av Tek 17. Vi er svært tilfreds med å bli invitert til dialog tidlig i prosessen, sier Ivar H Hansen.

Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) er i gang med å forberede ny Teknisk Forskrift som er planlagt utgitt i 2017. I den forbindelse var Norsk Trevare invitert til et dialogmøte den 14. april, for å gi innspill på regelverker som gjelder trapper. Kjartan Urne fra Hagen AS og Per Gunnar Rønningen fra Trapperingen var invitert med på møtet sammen med Ivar H. Hansen fra Norsk Trevare.

I dagens regelverk er det særlig definisjonen på "fri bredde", samt definisjon av sklisikkerhet og indre ganglinje som med fordel kan få klarere definisjoner. Det er positivt at bransjen blir tatt med på råd tidlig i prosessen, og vi ønsker å bidra på en konstruktiv måte, sier Ivar H. Hansen.  

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no