Søk

Tre i offentlige bygg

Fra 08.04.2013 kl. 09:00, til 08.04.2013 kl. 15:00

Sted: Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO) - Maridalsveien 29, Oslo

Statsbygg holdt sluttseminar 8. april om bruk av tre i offentlige bygg.

Statsbygg har laget en utredning på oppdrag fra regjeringen for å øke bruk av tre i offentlige bygg.Tre for bygg og bygg i tre ble overlevert landbruksministeren hos Statsbygg  mandag 8. april, sammen med en verktøykasse og Norsk Trevare var tilstede.

Innredning, trapper, vinduer og dører er i liten grad omtalt i rapporten, og vi vil minne om at dette er en betydelig del av bygget. Vi oppfordrer våre medlemmer til å lene seg på regjerningens ønske og oppfordre statlige, regionale og kommunale entreprenører og byggherrer  til å tenke mer tre også når det kommer til denne delen av bygget. 

Hovedpoengene som ble lagt frem var følgende:

  • Alt tre er ikke tre, men brukt riktig er dette en fornybar og miljøvennlig ressurs som vi ønsker å bruke mer av.
  • For å øke bruk av tre, er det viktig å tenke urbanbygging (først og fremst). Inn i byene, opp i høydene.
  • Vi må ha bedre infrastruktur i landet vårt.
  • Vi trenger standariserte volumløsninger for at dette skal bli suksess og ikke kun signalbygg fra Statsbygg. Dette er det lagt stor vekt på i rapporten. 
  • RIF var oppptatt av at vi må få bort alle risikoene som er knyttet til å bygge i tre. (Knyttet til bl.a. brann og knutepunkter)

 

Hele rapporten ligger her: http://www.statsbygg.no/Aktuelt/Nyheter/Husk-pamelding-til-tre-for-bygg-og-bygg-i-tre/Program/


Kontaktperson i Statsbygg:
Hilde Herrebrøden, mobil 952 56 925

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no