Søk

Trebroer halverer utslipp

En trebro slipper ut nær halvparten så mye drivhusgasser i løpet av sin levetid, sammenlignet med en betongbro. Materialer og vedlikehold står for den største delen av utslippene, viser en studie referert av woodnet.se.

Tyréns og SP Trä i Sverige har på oppdrag fra Trãcentrum Norr utført en sammenlignende livssyklusanalyse (LCA). Denne viser at tre vinner stort.

– I dagens klimadebatt snakkes det mye om vekten av lav klimapåvirkning når det gjelder selve byggingen og transporten, sier Peter Jacobsson, utviklingssjef hos Martinsons Byggsystem, i en pressemelding fra Svenskt Trä. – Vår studie viser at disse spiller en betydelig mindre rolle en klimapåvirkningen fra materiale og vedlikehold. Treet vinner stort på disse punktene.

Studien viser at trebroen slipper ut 79 tonn fossile CO2-ekvivalenter i løpet av sin levetid, sammenlignet med betongbroen som slipper ut 127 tonn.

Les hele saken hos woodnet.se her.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no