Søk

TREnder 1. kvartal 2013

Svakt første kvartal for norske trevareprodusenter

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: 

Færre arbeids og handledager, samt en lang og kald vinter har ført til at både dør og vindusprodusentene har opplevd et dårlig første kvartal med henholdsvis 13 og  14 %  nedgang. Kjøkkensalget derimot holder seg stabilt høyt, både i antall (1 % ned) og omsetning (5 % ned). Trevareprodusentene er ikke alene om et svakt første kvartal. Dette er i tråd med hva andre i bransjen også opplever, f.eks byggevarehandelen med18,5 % nedgang i mars (ref http://www.bygg.no/2013/04/105057.0)

Svak nedgang i import

Også på importsiden ser vi en reduksjon i forhold til 1. kvartal i fjor. Nesten alle produktgrupper har hatt en nedgang som har medført 7% mindre import totalt. Import av innerdører har økt med 58 % og ytterdører har tilsvarende blitt redusert med 52 %. Vi undres om dette kan være korrekt. Den enorme importen av kjøkken som vi så i fjor har heldigvis bremset opp, men vi ser at vindusimporten, spesielt fra de nordiske landene øker raskt, (4%).

Hele rapporten leser du her.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.