Søk

Trender 1. kvartal 2014

God volumøkning, men negativ prisutvikling hos trevareprodusentene

Negativ prisutvikling i årets første kvartal

Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal.

Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere vinduer mot samme kvartal i fjor.  Vi ser imidlertid at markedet er svært konkurransepreget og at marginene er lavere. Gjennomsnittsprisen per vindu har gått ned med 2 %.

Det samme ser vi innen dørmarkedet. Både omsetning og volum har økt på både inner- og ytterdører. Ser vi på gjennomsnittsprisen per dør derimot, har denne gått ned med 5 og 4 % for inner- og ytterdører 

I kjøkkenmarkedet derimot, er det bedre boller.  Selv om antall solgte skap har gått ned, så har omsetningen og dermed også snittprisen per skap økt med henholdsvis 6 og 9 %. 

 

Importen øker mens eksporten er stabilt lav

I løpet av første kvartal har importen vokst med 17 %  Import av dør, vindu og kjøkken står til sammen  for over 100 mill kroner

Eksporten har vært stabil sammenliknet med første kvartal i 2013. Importen av PVC vinduer økte med 22 % i samme periode. 

Hele rapporten kan du lese her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.