Søk

TRENDER 2013

2013 ble et tøft trevareår. Volumet gikk svakt opp, mens omsetningen gikk ned.

Svak volumøkning i 2013

Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen.  Mens vindusprodusentene opplevde et tøft 1. halvår og et historisk høyt 3. kvartal, leverte kjøkkenprodusentene på sin side de beste tallene i 2. kvartal, og hadde en stor nedgang i siste kvartal. Blant trappeprodusentene var det også et tøft siste kvartal, med to store konkurser (L-Trapp og Tarraldsen Trevare).

 

Et tøft år

Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevare- produsentene er at omsetningen og gjennomsnittprisen per produkt har gått ned. At prisene gikk ned er nok også noe av årsaken til nedgangen i import av pvc vinduer, som var på 11 % .

Dessverre opplevde vi flere konkurser, oppsigelser og permitteringer blant de norske produsentene.  Og nå rett over jul kom beskjeden om at produksjonen av Lyssand vinduer sannsynligvis blir flyttet fra Os til Sverige i løpet av 2014. 

 

Stabil import

Importen av trevareprodukter har holdt seg ganske stabil, kun 1 % opp og endte på  3,1 mrd kroner. Over 80 % av importen kommer fra de andre nordiske landene, og importen fra Danmark er den som øker mest på nesten alle produktområder.

 

Vesentlig reduksjon i eksporten

Eksporten går gradvis ned for hvert år. I fjor var det en nedgang i 14 % i eksporten som nå totalt sett er på under 200 mill kroner.

 

Miljøbevisste nordmenn

Salget av aluminiumsbelagte trevinduer økte med  hele 15 % fra 2012 til 2013, og står nå for ca 20 % av det totale vindussalget. Den nye trenden med aluminium utenpå trerammen ser ut til å tilfredsstille  kvalitetsbevisste forbrukere som stiller krav til både miljø og vedlikehold.

 

Dansk Design

Mens vi i 2012 opplevde en formidabel vekst i kjøkkensalget, har dette i 2013 flatet ut. Dette henger nok svært nøye sammen med utflating i både bygging og salg av boliger. Mens i

importen av danske kjøkken og bad økte med 9 %i 2013, gikk den svenske importen ned med hele 41 %.

 

Les hele rapporten her 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no