Søk

TRENDER 2014

2014 startet dramatisk, men endte godt.

2014, et stabilt år

Til tross for en dramatisk start på året for mange av trevareprodusentene, endte året svært likt som foregående år både volum og omsetningsmessig. Dette til tross for 10 % nedgang i boligbyggingen.

Importen økte med 10 % og det er spesielt import av vinduer som bidrar til økningen. Dette henger nok tett sammen med at store norske produsenter flyttet deler eller hele produksjonen utenlands i året som gikk.

Vi har hatt stor fokus på lønnsomhet i 2014, og det skal vi fortsette med. Uten inntjening vil ikke bransjen overleve på sikt. Det er gledelig å se at prisnivået på mange av produktene gikk opp fra foregående år og at vi hadde en økning i løpet av 2014.

Vi gleder oss til et spennende 2015.

Les hele rapporten her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no