Søk

Trender 3. kvartal 2014

Årets tredje kvartal har vært stabilt volummessig for samtlige produktgrupper.

Volumet er stabilt

Innen alle produktgrupper rapporteres det om svært stabile salgstall når vi ser på antall solgte produkter. Omsetningen er også forholdsvis stabil 3. kvartal . Det er gledelig å registrere en økning for samtlige produktgrupper, både for kjøkken, vinduer og innerdører så vel som ytterdører.

Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere.

Boligbyggingen øker rundt byene, og det samme gjelder igangsetting av yrkesbygg. 

Les hele rapporten her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.