Søk

TREnder april 2013

47 % økning i vindussalget fra mars til april

 

Det er deilig å være norsk, i Europa
I forrige uke var jeg på tur i Tyskland med en herlig gjeng. Vi besøkte først en tysk vindusprodusent før vi reiste videre til Hannover og Ligna messe. Begge steder fikk vi bekreftelse på at vi ligger langt fremme teknologisk i Norge. Sannsynligvis er vi blant de mest effektive i verden, fordi dyr arbeidskraft tvinger frem effektive produksjonsløsninger. Vi fikk også føle Europa nært på kroppen, og ble mottatt som konger bare fordi vi var norske. "Kom inn, slå dere ned, vil dere ha kaffe?" Det er klart maskinleverandørene er interessert i kjøpesterke og betalingsvillige nordmenn. Men selv om vi ligger langt fremme, så er det allikevel noe som sier meg at det største behovet for kompetanseheving i denne bransjen fremover ligger på det teknologiske plan.
 
Stabil import
Hittil i år har vi importert trevarer for 952 mill kr. Importen er svært stabil målt mot samme periode i fjor.
 
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.