Søk

Trender April 2014

April var en rolig tre-måned

Rolig april

Importen roet seg noe i april, sammenliknet med årets første måneder. Vi kan nok skylde påsken for den avtakende veksten i april. 

Det er spesielt import av vinduer og trapper som utmerker seg. Trappene kommer nå i større grad fra Øst-Europa og Danmark, mens vinduer i stor grad kommer fra Polen.

Importen av ytterdører har også økt betydelig (33 %). Her er det Sverige som øker mest, men også Baltikum vokser her.

Utenom Europa er det verdt å merke seg at Kina kommer i full fart. Innen KGB (kjøkken, garderobe og bad) markedet, er Kina nå like store som Litauen. Hittil i år har vi importert KGB for snart 47 mill fra Kina.

Bransjens egne tall forteller at det roet seg også innen også i vindusmarkedet. I april ble det solgt 12.000 færre vinduer enn april 2013, men akkumulert ligger vi 4 % foran fjoråret. 

Hele rapporten kan du lese her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.