Søk

Trender august 2013

Feil fra SSB i import og eksporttallene juli 2012 er rettet. Importen flater ut. Store variasjoner innen bransjen preger første halvår 2013. De minste og største bedriftene klarer seg best.

Store variasjoner
Tja, så hvordan går markedet?

Vi ser jo helst at en graf som viser den økonomiske utviklingen har samme form som en trapp. Dessverre har ikke dette vært tilfelle i år. Det var en tung start på året, og foreløpig har vi ikke klart å ta igjen dette i andre kvartal.

Det er imidlertid svært store variasjoner. Mens noen bedrifter har begynt å permittere ansatte, snakker andre om ordreblokker som er fulle ut året. De største og minste bedriftene ser ut til å være de som klarer seg best, mens de mellomstore har litt større økonomiske utfordringer for tiden.

 

Overfladiske nordmenn

Flere antyder en nedkjøling innen norsk økonomi, og det kan synes som vi ser konturene av dette innen vår bransje også. Bransjens egne tall viser at kjøkkensalget har økt med 8 %, mens salget av vinduer er redusert med 4%.  Også salg av dører er redusert i forhold til i fjor. DN og Byggeindustrien skrev forrige uke at nordmenn har fokus på det overflatiske, mens boligen kan "råtne på rot". Ut fra bransjens egne tall, med vekst på kjøkken og nedgang på dør og vindu kan vi spørre oss om dette synes gjeldende også her.

 

Utflating i importen

Importen av trevarer holder seg stabil i forhold til i fjor og importen av PVC vinduer er redusert 14%, mens norsk eksport har sunket med 15 % i samme periode. 

 

Trender August kan du lese her

 

Trender juli kan du lese her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.