Søk

Trender August 2014

"Game of Thrones" i norsk vindusindustri. Hvem faller først? Utviklingen viser total mangel på lønnsomhet.

halv pris på dør og vindu
halv pris på dør og vindu

Den norske vinduskrigen

Boligbyggingen friskmeldes og byggenæringen går bra. Men hva skjer med trevarebransjen? Totalmarkedet er årlig ganske likt i volum, mens omsetningen utvikler seg i ytterligere negativ retning, år for år.

Mange beskriver situasjonen som "krigstilstand". Produsentene underbyr hverandre på pris for å få oppdrag. Kampanjebrosjyrer med 45-60 % rabatt har blitt dagligdags. Ikke bare i de rolige månedene, men hele året. Alle skylder på hverandre, og på kundene. Byggevarekjedene, byggmestre og entreprenører er naturlig nok interessert i de rimeligste produktene. Men hvor langt er vi villige til å gå, før dette går ut over kvaliteten? Norsk Trevare er svært bekymret over situasjonen.

Fjorårets regnskapstall viser at 9 av de 20 størstevindusprodusenter endte med røde tall. Utviklingen
hittil i 2014 kan tyde på at dette året blir enda verre.

Hvor lenge kan vi holde på slik? Dersom man ikke tjener penger, er det kun et spørsmål om tid før noen 
forsvinner. 

Norske forbrukere er tjent med et mangfold. For enkelte produsenter kan det sikkert være bra å vinne markeds-
andeler på kort sikt. Men er bransjen selv virkelig tjent med dette på lang sikt?

Les hele rapporten her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.