Søk

TREnder desember 2013

Selv om vi nok ender opp over fjoråret, var forventningene mye større, og stemningen er spent ved inngangen til 2014.

En tid for ettertanke

Det nærmer seg jul og årets slutt, og det er tid for å gjøre opp status. Ennå har ikke alle tallene komme inn, men for mange av trevareprodusentene ble nok ikke året helt slik vi hadde tenkt. Prognosene og budsjettene har blitt nedjustert, selv om vi nok vil ende litt over fjoråret. Ved årets inngang var nok allikevel forventningene høyere, og utover høsten er det dessverre ikke bare være som har blitt mørkere. Vi går en spent fremtid i møte.

 

 

 

 

Les hele rapporten her

 

Ny krise på vei?

Befolkningsveksten tilsier at det er behov for å bygge flere boliger enn det som bygges nå, men regler og forskrifter gjør det dyrere å bygge. Det er også vanskeligere å få lån og det er vanskelig for de unge å komme seg inn på boligmarkedet. Når folk ikke flytter blir det også mindre oppussing.

De politiske signalene er i hovedsak positive. Den nye regjeringen er positive til ROT fradrag i byggenæringen. De er positive til ENØK tiltak, og de gir positive signaler om økt tilskudd til lærebedrifter som vil bidra til kompetanse i næringen.

 

Vi taper ikke markedsandeler

Det som også er positivt er at importen har stagnert, og på noen produktområder gått kraftig tilbake. Vi kan si med sikkerhet at vi ikke taper markedsandeler til utenlandske aktører, selv om det nok er mange som gjerne skulle hatt bedre fortjeneste på hvert salg. Prosjektet vårt på skjult import ( som ikke er avsluttet ennå) indikerer også at omfanget av skjult import er mindre enn fryktet.

 

Årets vinnere

De mindre produsentene er mindre konjunkturavhengige. De som er årets vinnere er nok mindre produsenter som har funnet sin nisje, som satser på kvalitet og kompetanse, og som selger skreddersydde løsninger. Dette får vi høre mer om under Trevaredagene. Når det blir tøffere tider, er det enda viktigere å satse på kompetanse, og det blir viktig å stå samlet. Vi håper på nytt rekordoppmøte under Trevaredagene i 2014, slik at vi sammen bidrar til å sikre fremtidens trevareindustri!

 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.