Søk

TREnder februar 2013

Import av ferdighuselementer har økt med enorme 785 % siden 1992.

Svak nedgang i importen og svak eksport.

I februar ser vi faktisk en svak nedgang i importen på 3 %, mens eksporten er redusert med nær 10 mill i samme periode, en nedgang på 20 %

Det er ytterdører som står for den største nedgangen, hele 50%, mens vi ser en økning på
66 % på innerdører. Kjøkken og vindu holder seg stabilt. 

 

Import av ferdighuselementer

Vi har mottatt flere spørsmål om elemementer i ferdighuskomponenter kommer med i vår import, og det gjør den ikke. Vi har derfor sett på hvordan importen av ferdighus har utviklet seg over de siste årene. Totalt har importen økt med hele 785 % i løpet av de siste 20 årene. Les mer om dette på side 7. 

 

Hele rapporten finner du her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no