Søk

TREnder februar 2015

Økt import, økt eksport.

Økt import, økt eksport

Oversikten over import av trevarer viser totalt en økning på 13 % fra året før. Kjøkken og garderobe står for den største økningen i importen, og det er Danmark som er det største importlandet.

 Importen av dører, er det ikke lett å bli klok på, og SSB dobbeltsjekker sine tall. Dersom tallene er korrekt, har import av ytterdører gått ned, mens import av karm og innerdører har økt med 6 og 31 %.

Import av trevinduer har økt med 24 %, hovedsakelig fra Sverige, mens  Import av PVC vinduer har økt med  15 % i omsetning, men kun 1 % i volum.

Eksporten øker i nesten samtlige produktgrupper. Ytterdører og vinduer øker mest, målt i omsetning. (Til sammen ca 7 mill)  Baderom har også hatt en god økning (82 %) i eksporten, mens kjøkken har gått ned (51 %).  Det er våre nærmeste naboer, Finland og Sverige som får glede av norsk innredning, mens britene g svenskene kan smykke seg med norske dører og vinduer.

En liten funfact til slutt; I 2015 har vi eksportert kjøkken og garderobe til blant annet Bermuda, India og Nigeria. Les hele rapporten her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no