Søk

Trender første halvår

Vi har importert trevarer for 1,5 mrd i løpet av første halvår.

Fortsatt utflating i juni

I løpet av første halvår har vi importert trevarer for litt over 1,5 mrd kroner. Dette er nesten tilsvarende første halvår i fjor. I samme periode utgjør eksporten 105 mill kroner, en reduksjon på litt over 20 mill fra året før.

 

Følger  norsk økonomi

Vi avventer fortsatt bransjens egne innrapporterte tall for første halvår, men importtallene er ofte en god pekepinn på hvordan det går hos de norske produsentene også, da den gjerne følger markedet.

Importen av vinduer har økt med 18 %, og om vi legger til grunn at enkelte tall er byttet om i inner/ ytterdør statistikken er øvrig import stabil.- *

Fra Sverige har  importen av kjøkken overraskende blitt redusert med 40 % ila første halvår, målt mot samme periode i fjor.

 

Les hele rapporten her

 

 

Ny halvårsrapport sendes ut i slutten av august, når bransjetallene foreligger.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no