Søk

Trender Juli 2014

Dyrere dører første halvår.

DYRERE DØRER
Mens gjennomsnittprisen for vinduer og ytterdører går ned, har prisen for innerdører steget med hele 9 % første halvår.
Selv om det er solgt færre innerdører, har omsetningen av både inner- og ytterdører økt med 4 %. Gjennomsnittsprisen per ytterdør ligger nå på 4048 kroner etter første halvår, som er 3% lavere enn i fjor.

Prisen per innerdør derimot har økt med 100 kroner, eller hele 9 %. En gjennomsnittlig innerdør i 2014 koster 1120 kroner. Importen av ytterdører har økt med nesten 30 % siden i fjor, og innerdører med 8%.

FÆRRE VINDUER 

Den norske bransjen rapporterer at det er solgt 6 % færre vinduer i 2. kvartal, til tross for en vekst på 2 % første halvår, akkumulert sett. Dessverre fortsetter den negative prisutviklingen for vinduer. Dette er en farlig utvikling.  

GOD KJØKKENVEKST

Kjøkkenskap har derimot økt i pris. I 2014 må man ut med 1130 kroner for et gjennomsnittlig kjøkkenskap. Dette er 10 % dyrere enn i fjor, men langt rimeligere enn i toppåret 2004. Da måtte nordmenn nemlig gi 1356 kroner i snitt for et kjøkkenskap.

STABIL IMPORT OG EKSPORT

Norsk eksport av trevarer fortsetter å svekkes ytterligere, mens importen øker. Hittil i år har vi importert trevarer for snart 1,9 mrd kroner. Dette er en økning på 10 % siden i fjor.

 

Hele rapporten kan du lese her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no