Søk

TREnder mai 2013

Importen flater ut, det samme gjør norsk økonomi.

Eksporten ytterligere redusert og utflating av import preger mai måned.

Eksporten er nå redusert med 13 % i forhold til samme periode i fjor. Den norske vareeksporten har totalt gått ned med 11,4 %. Importen har flatet ut, med  1 % nedgang. Denne utflatingen ser vi også andre steder: Hele rapporten leser du her

 

Avkjøling av norsk økonomi

I forrige uke publiserte NHO sitt andre "Økonomisk Overblikk" i år. Rapporten fra medlemsbedriftene er tydelig, og tegner et helt annet bilde enn for ett år siden. Norske bedrifter er betydelig mer pessimistiske, og dette gjelder særlig for norske industribedrifter og for de som driver eksportrettet næring.  Dette er helt i tråd med den utviklingen vi har sett innen trevare hittil i år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den europeiske krisen har begynt å bre seg til Norge også. Norske forbrukere er mer forsiktig og i første kvartal så vi at investering i egen bolig sank for første gang siden 3. kvartal 2010. Dette bidrar til å forklare det lave første kvartalet som vi opplevde i år. 

 

I tabellen til høyreser vi at  Norsk Trevare sine medlemmer nå er mer negative enn både boligprodusentene, byggevareprodusentene og byggenæringen totalt.

Vi ser at bedriftene har begynt å bli mer forsiktige. Investeringsviljen er nedjustert, og det samme gjelder forventninger til sysselsetting. (Norsk Trevare i lyseblått).

 

 

 

Hele rapporten leser du her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.