Søk

Trender Mai 2014

Stabilt marked med svak vekst

Stabilt marked
Importen i mai holdt seg stabilt med måneden før. Den totale importen har økt med 11 % målt mot samme periode i fjor.

Norsk eksport av trevarer er dessverre skremmende liten. Hittil i år har vi eksportert trevarer for 85 millioner kroner. Eksporten er svekket med 5 % fra i fjor. Det er spesielt eksport av vinduer som går ned.
Importen svinger som regel i takt med farten på det norske markedet. Bransjetallene forteller oss at vi har solgt 11.000 flere vinduer enn i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 3 %


Boligbyggingen har gått kraftig ned, og i april ble det kun gitt igangsettingstillatelser til 1611 boliger. Det er store forskjeller på landsbasis. Det er klart i og rundt byene det bygges, og aller mest i Rogaland, som står for nesten 10 % av igangsettingstillatelsene hittil i år.

HELE RAPPORTEN LESER DU HER

Foto: Lillerønning Snekkeriverksted As

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no