Søk

TREnder september 2013

Trevarebedriftene er mer bekymret for fremtiden

Dårligere utsikter for trevarebransjen

Har den tradisjonelle trevarevinteren startet allerede? I såfall er 2013 et kaldt år.
Avisoverskriftene om boligmarkedet har vært mange den siste tiden, og det skal  ikke mange forsider til før folk blir skeptiske og omsettingen bremser. Psykologien har mye å si for forbrukerne. I tillegg vet vi at det ikke bygges på langt nær nok i forhold til prognosene og i forhold til behovet.

Dette er dårlig nytt for vår bransje. Når folk ikke flytter, så pusser de heller ikke opp. I  alle fall i svært liten grad. I NHOs økonomiske rapport som kom ut tidligere denne uken, fremkommer det at ikke bare trevarebransjen, men hele industrien er spesielt negative til fremtiden. Flere bedrifter har satt inn sparetiltak allerede, og vi mottar mange signaler om forsiktighet og måtehold rundt om.

Evige optimister:
Prognosesenteret på sin side er fortsatt optimistiske. Det skal bygges mer. Det er fortsatt behov for mange flere boliger i Norge, da spesielt i byene. 

Importen fortsetter å flate ut, mens norsk eksport av trevarer reduseres ytterligere (15 %), og er nå nede i beskjedne 132 mill kroner. Importen hittil i år beløper seg til nær 2 mrd kroner.

  Les hele TREnder her 

   Økonomisk rapport fra NHO kan du lese her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no