Søk

Trond Giske lyttet til Ole Olsen

Næringsministeren på besøk hos Weber for å lære mer om byggebransjen. Ole Olsen hadde gode råd!

For å bli bedre kjent med næringslivet og byggebransjen spesielt, var næringsministeren og hans delegasjon på besøk og omvisning hos Weber på Lillestrøm i forrige uke og fikk innsyn i hvordan de produserer Leca. Noen få bedrifter  fikk anleding til å holde 5 min innlegg, og styreleder i Norsk Trevare, Ole Olsen hadde mye på hjertet. 

Olsen fortalte om bransjen,  om hjørnesteinsbedrifter somb etyr mye lokalt. Trevarebransjen er som hele byggebransjen, svært fragmentert bestående av både svært store og svært små bedrifter, og majoriteten av disse befinner seg godt ute i distriktene. Ole Olsen brenner for like rammebetingelser og ba næringsministeren om å vurdere formuesskatten på nytt, da den oppleves som konkurransevridende for familieeide norske industribedrifter.

Styrelederen i Norsk Trevare kunne også fortelle at bransjen er preget av økende import, og understrekte viktigheten av at staten går foran med et godt eksempel, både ved å bruke norske bedrifter, men også ved å bruke tre i det offentlige.

Næringsministeren ønsket innspill om hva staten kan gjøre, og fikk svar fra flere oppmøtte at møter med næringslivet var svært viktig, og at de lytter til bedriftene. Mange var også opptatt av infrastruikturen i landet, og at det tilrettelegges for næringsvirksomhet. 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.