Søk

Vellykket politikermøte i Sogn og Fjordane

Formuesskatt, skolepolitikk og U-verdi krav var på agendaen.

Bedriftene i Sogn og Fjordane Trevareforening invitert stortingsrepresentantene som sitter på fylkesbenken i Sogn og Fjordane til bedriftsbesøk og møte for å belyse utfordringer i egne bedrifter og i bransjen generelt. Møtet ble avholdt på Norgesvinduet Bjørlo, Nordfjordeid mandag 13. april.  Utdanning, formueskatten og nye krav i teknisk forskrift stod på dagsorden.

 

Oppretthold skoletilbudet!

I dag er det kun Eid videregående skole som har tilbud innen vårt fag i Sogn og Fjordane, Det er den eneste skolen i Norge som kan tilby industriell møbelproduksjon. Bransjen har et kompetansebehov og det er viktig å opprettholde utdanningstilbudet. Antall søkere til linjer med vårt fag varierer fra år til år og oppfordringen til politikerne var å tenke langsiktig og ikke legge ned en linje selv om det er få søkere et eller to år.

 

Formuesskatten er konkurransevridende

Politikerne fikk presentert et konkret eksempel på hvordan formueskatten rammer. I bedriftseksempelet fortalte daglig leder om en bedrift som i fjor hadde en formuesverdi på kr 119 mill. Bedriften gikk med underskudd, så daglig leder måtte hente fra bedriftens egenkapital, noe som er svært uheldig i en slik økonomisk situasjon. 

Dette gjelder alle norskeide bedrifter, men flere av de store vindusprodusentene har utenlandske eiere som ikke behøver å betale formueskatt. Konkurransen i vindusbransjen er svært tøff for tiden, og denne konkurransedrivende effekten oppfattes derfor svært negativt. 

Noen vil hevde at reglene er endret fra 2015, og det er riktig. Men når man setter ned skattesatsen samtidig som man øker formues-grunnlaget, blir ikke forskjellen så stor. I bedriftseksempelet over blir grunnlaget økt til 130 mill i 2015, og daglig leder må også i år ta ut nærmere 2,1 mill for å betale til staten.

Tilbakemeldingen fra politikerne var at formuesskatten har blitt mye diskutert, men man har manglet konkrete eksempler på hvordan denne slår ut negativt.  De satt pris på å få forklart dette på en god og oversiktlig måte. De satt også stor pris på å få større kjennskap til vår bransje.

Betydningen av nye U-verdi krav

De nye kravene om u-verdi for vinduer i teknisk forskrift – TEK 15, vil kreve betydelig utvikling for mange av produsentene. Minstekravet er i dag på 1,2, men foreslås endret til 0,8. For å oppnå denne u-verdien må dagens trevinduer endres, og man må lage isolerte karm-konstruksjoner. Det vil være vanskelig å klare kravet på små vinduer og vinduer med inndelinger, vinduer med flere rammer, og vinduer med tradisjonelle sprosser. Store vindusflater vil favoriseres og det vil gi begrensninger i den arkitektoniske utformingen av norske bygg. Mange av de mindre produsentene vil bli utelukket fra markedet på nybygg, for de vil ikke makte å utvikle slike vinduer.

En endring av u-verdien fra 1,2 til 0,8 vil bety store investeringer for mange produsenter, og besparelsen i en typisk norsk bolig vil kunne dreie seg om 600 – 800 kWh i løpet av året.Til sammenligning vil en lyspærer på 60 watt forbruke 525 kWh på et år. Budskapet til politikerne var å påvirke de riktige instansene, slik at dagens minstekrav på 1,2 opprettholdes.

Tilstede på møte var:

Stortingsrepresentanter fra fylkesbenken i Sogn og Fjordane, Ingrid Heggø (A), Sveinung Rotevatn(V) og Bjørn Lødemel (H). I tillegg kom ordfører i Eid kommune Alfred Jens Bjørlo (V), ordfører i Vågsøy kommune Morten Hagen (H), fylkesleder i Sogn og Fjordane Lars-Svein Drabløs (Frp), kvinnepolitisk ansvarlig Siri Sandvik (A), Aleksander Øren Heen (S), Marit Gjerstad fra NHO Sogn og Fjordane, Randi Humborstad fra Nordfjord Vekst, samt  representanter fra Fjordglas AS, H-Vinduet Bauge AS, Nordvestvinduet AS, Norgesvinduet Bjørlo AS og fra Norsk Trevare.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.