Søk

Viktig gjennomslag for vekslingsmodellen

Den nye Stortingsmeldingen 20 anerkjenner vekslingsmodellen som gir elevene anledning til å kunne konsentrere seg om ett lærefag tidlig i utdanningsløpet.

 

Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet: - Det er bra at vekslingsmodellen skal satses på som gjennomføringsmodell for fagutdanningen og at man skal konsentrere opplæringen mer om lærefaget. Det viser at departementet har hørt på næringens behov for fagutdannet arbeidskraft, sier Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i Byggenæringens landsforening (BNL).

I dag ble Stortingsmelding 20 (2012-2013) "På rett vei - kvalitet og mangfold i fellesskolen" lagt frem. Stortingsmeldingen anerkjenner vekslingsmodellen som gir elevene anledning til å kunne konsentrere seg om ett lærefag tidlig i utdanningsløpet.

BNL mener at gjennom å veksle mellom skole og bedrift vil det også være lettere å se teori og praksis i sammenheng. Det tror BNL vil motivere elevene og gi bedre gjennomføring.

– En bedre kombinasjon av teori og praksis og yrkesretting av fellesfagene er avgjørende for å sikre kandidatene gode faglige og generelle kunnskaper, som er avgjørende for videre karriere, sier Leegaard.

BNL mener det er svært gledelig at stortingsmeldingen inneholder viktige prioriteringer for en bedre fagutdanning i Norge.

– I det videre arbeidet med vekslingsmodellen blir samarbeid mellom Utdanningsetaten i Oslo og BNL en god mal for en mer omfattende utprøving, mener Leegaard.

BNL er også fornøyd med at regjeringen åpner for at fagarbeidere etter endt fagbrev kan fylle på med de fagene de mangler for videre studier. I tillegg til at fagarbeidere i større grad kan gå fra fagbrev til høyere utdanning innen sin fagretning, via y-veien.

– For vår næring er dette utelukkende positivt. Vi vil få flere godt kvalifiserte ingeniører med fagbrev, en kompetanse næringen etterspør, sier Leegaard.

Regjeringen ønsker også å gå sammen med partene i arbeidslivet for å gjennomgå de yrkesfaglige utdanningsprogrammene slik at de best mulig speiler arbeidslivets behov.

– Dette er et viktig signal fra regjeringen og BNL vil være med i dette arbeidet, og vi er klare til å starte nå, sier Leegaard.

Det ser ikke ut til at meldingen har tatt hensyn til innspillet fra BNL og et samlet NHO-felleskap om å gi partene økt formell innflytelse over fagutdanningen gjennom de faglige rådene.

– Dette ville ha sikret en bedre ivaretakelse av arbeidslivets behov, og behovet for fleksibilitet i utdanningene. Det er blant annet særlig viktig at læreplanene er i henhold til arbeidslivets behov. Like fullt er dette en viktig dag for norsk fagutdanning og våre bedrifter, og BNL vil være med å forme fremtidens fagutdanning sammen med regjering og storting, avslutter Leegaard.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.