Søk

Vil du ha besøk av næringsministeren?

29. oktober skal hele nærings- og handelsdepartementet ut i landet og lære av bedriftene for 4. året på rad. I år er de spesielt interessert i omstillingsbedrifter.

Omstilling er et nøkkelord for norsk næringsliv i årene fremover. Nå vil nærings- og handelsminister Trond Giske sende departementets ansatte ut til bedrifter som har måtte tenke nytt.

Bedriftsbesøkene er en del av «NHD ut i landet», som arrangeres for fjerde år på rad. Målet er å styrke kontakten mellom departementet, bedriftene og befolkningen for øvrig.

Besøkene skal gjennomføres 29. oktober, og temaet for årets prosjekt er omstilling. Nå ber næringsministeren bedrifter som er i eller har vært gjennom en omstilling, eller som på andre måter har måttet tenke nytt, om å invitere departementets ansatte på besøk.

–Vi vil gjerne høre mer om hvilke erfaringer disse bedriftene har gjort seg. De får sjansen til å gi innspill til regjeringens næringspolitikk. Samtidig får vi mulighet til å gi dem et innblikk i hvordan departementet jobber, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Evne til omstilling og fleksibilitet vil være helt avgjørende for norsk næringsliv i årene som kommer. Dette kom også tydelig frem i næringsmeldingen, som nylig ble lansert.

–Vi kan ikke leve av å være verdens rikeste land. Et sterkt og konkurransedyktig næringsliv må vi gjenskapes hele tiden. Det betyr at vi må være omstillingsdyktige og se de mulighetene som ligger foran oss, sier Giske.

Hvordan:

Invitasjon sendes til postmottak@nhd.dep.no innen 1. september 2013. Invitasjonene vil bli vurdert ut ifra geografisk spredning og type bedrift. Det må påregnes noe behandlingstid.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no