Søk

Vindunderlig 3. kvartal

3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret ved årets slutt.

Trå start:

Den trå starten på året skyldes nok i hovedsak 4 faktorer:

•       Økt igangsetting 4. kvartal 2011, som følge av nye tekniske forskrifter (Tek 10).

•       Strenger krav i bankene til forbrukerlån.

•       Strengere garantikrav fra bankene til utbyggere og

•       Dårlig vær. Telen lå i store deler av landet langt ut i mai og forsinket igangsettingen.

 

Mye "skjult" import

I 2012 importerte vi ferdighus og elementer for 3,5 mrd kroner. Hva som ligger i denne importen vet vi svært lite om, men det er  åpenbart at vi importerer flere byggevarer som ikke blir fortollet som nettopp dette, og dermed ikke kommer med i statistikken.

Nå vil Nordmenn ha danske kjøkken!

Hittil i år har vi importert trevareprodukter for  nesten 2,25 mrd. kroner. Den største økningen i importen kommer fra Danmark, som øker på de fleste produkter. Hittil har vi importert danske kjøkken for nær en halv milliard norske kroner.  Det er kanskje ingen stor overraskelse at danskene ser over dammen, når vi vet hvordan tilstanden er i landet. Det er åpenbart godt å være dansk i Norge også.  Litt mer overraskende er det at importen fra Sverige går ned på de fleste produktområder. Kjøkkenimporten fra Sverige har gått ned med hele 40 % og ligger nå på 153 mill. kroner.

Kjøkkensalget flater ut

Antall solgte kjøkken har gått noe ned i forhold til 3. kvartal i fjor, mens omsetningen derimot har økt. Dette kan antyde at vi nå kjøper mer eksklusive kjøkken.

Importen av kjøkken, bad og garderobe har også hatt en svak nedgang siden i fjor. Importen fra Sverige er redusert med hele 40 % siden i fjor, mens importen fra Danmark har i samme periode økt med 13 %, som tilsvarer 54 mill kroner.

 

Vindunderlig 3. kvartal

3. kvartal har vært et All Time High for vindusprodusentene, til og med bedre enn jubelåret 2007. I 3. kvartal er det solgt nær 250.000 vinduer, som gjør godt etter et svært rolig første halvår. Bransjen regner med å havne på nivå med fjoråret ved årets slutt. Prisen per vindu har imidlertid gått ned.

Vi ser at importen av vinduer er relativt stabil, og importen av pvc vinduer har gått ned. Det er grunn til å tro at prisen på norske vinduer kan ha spilt inn her.

Trelags vinduer har hatt en god økning inneværende år, og utgjør nå 17 % av totalmarkedet.

 

Les hele rapporten her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.