Søk

Vindusprodusenten Lillerønning Snekkerifabrikk blar opp millioner

Bedriften på Kotsøy bygges ut for 18 millioner kroner.

Utdrag fra Karen Gunnes' artikkel i Trønderbladet

Det gamle samvirkelaget som fabrikken kjøpte i 2008 er i ferd med å bli revet og erstattes med et mye større bygg.
Målet er å utvide og få driften mer automatisert. Alt skal flyttes og rykkes innover og inn i de nye lokalene. Det blir i hovedsak mye lagerplass, i tillegg til noe produksjon. 
Det er satt av 13 millioner kroner til selve bygget og 5 millioner til inventar.

Lys fremtid
I følge styreformann, Tore Gran, ser fremtiden fortsatt lys ut for vindusprodusenten på Kotsøy.
- Det er ingen vindusfabrikker i Norge som har et så godt omsetningsresultat i prosent som Lillerønning har. Det er en konkurransutsatt bransje, mye på grunn av importsituasjonen, og Norge importerer stort sett vinduer fra Sverige, Polen, Danmark og Litauen. Her konkurrerer Lillerønning som andre vindusbedrifter i Norge, på pris. Likevel har de klart å tjene penger hvert år, sier Gran.

Daglig leder Toraf Lillerønning sier de har truffet bra med sine produkter i markedet og har en jevn produksjon hele året.
- Vi har et landsdekkende marked, med noe eksport til Færøyene og Sverige. Den største utfordringen vår er at konsekvensen av stor import til Norge starter prispress, men vi har hele viene satset på topp kvalitet og at nærmakedet vårt er kundene i Norge. Det er nok et fortrinn framfor produsenter i utlandet, og vi har flere store kunder og en stort sett jevn kundemasse, sier han.

Stabil arbeidsstokk
Lillerønning har 56 ansatte og den gjennomsnittlige ansienniteten i fabrikken er 14,3 år. Den stabile arbeidsstokken bidrar til å skape en bedre flyt gjennom hele produksjonsprosessen, mener både Gran og Lillerønning.

- For å beholde arbeidsstokken må vi derfor fortsette å øke omsetningen, noe vi selvfølgelig har et mål om å klare hvert år, avslutter daglig leder Toralf Lillerønning.

Tradisjonsrik bedrift
Lillerønning Snekkerifabrikk AS er en familiebedrift med lange tradisjoner, som går 60 år tilbake i tid med beliggenhet i Midtre Gauldal.

I fjor hadde vindusprodusenten en omsetning på 85 millioner kroner, med 9,1 millioner kroner i driftsresultat.

     Hele artikkelen kan lastes ned her

 

RMH

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.